O projektima i inicijativama


 • Erasmus+ projekt Bologna with Stakeholders Eyes for an Innovative, Inclusive and Interconnected European Higher Education Area by 2030 (BWSE FOR2030)
 
Projekt je nastavak projekta BWSE FORward - Bologna with Stakeholders Eyes for a Stronger Future of the Bologna Process (Bolonja očima zainteresiranih dionika za snažniju budućnost Bolonjskog procesa - BWSE FORward) čija je provedba završila u svibnju 2022., a na kojem je Ministarstvo znanosti i obrazovanja bilo jedan od projektnih partnera.
 
Projekt BWSE FOR2030 ima cilj nastaviti podržavati provedbu reformi u Europskom prostoru visokog obrazovanja, što će učiniti u sklopu triju aktivnosti suradničkog učenja (PLA - peer learning activity) na temu inkluzivnosti, inovativnosti te međupovezanosti Europskog prostora visokog obrazovanja, što su ciljevi istaknuti u Rimskom priopćenju, te izradom preporuka za razvoj politika obrazovanja na temelju rezultata aktivnosti suradničkog učenja i fokus grupa, zatim izradom i recenzijom publikacije Bolonja očima studenata na temelju provedenog istraživanja te relevantnim konferencijama i sastancima.
 
Nositelj projekta BWSE FOR2030 je Europska studentska unija (ESU), a partneri na projektu su Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Ministarstvo obrazovanja, kulture i istraživanja Kraljevine Nizozemske, Europsko udruženje sveučilišta (EUA), Europsko udruženje za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA) te Europsko udruženje visokoškolskih institucija (EURASHE).
 
Provedba projekta započela je u kolovozu 2022. i trajat će do kolovoza 2024. godine.
 
Povezana vijest:
 
Održana radionica o inovacijama u visokom obrazovanju u sklopu projekta BWSE FOR2030
objavljeno 26. travnja 2023.
 
Održana konferencija BWSE2030 : PLA1: prema uključivom EHEA do 2030. 
16. i 17. veljače 2023. - Haag, Nizozemska
 
Održana konferencija BWSE2030: PLA2: prema inovativnom EHEA do 2030. 
20. i 21. travnja 2023. - Zagreb, Hrvatska
 
Poziv na Webinar BWSE2030.: PLA3: prema međusobno povezanom EHEA do 2030. 
13. lipnja 2023. - online.
 

 • Erasmus+ projekt – Peer Learning Activities and Resources to Underpin the Principles and Guidelines for Social Dimension (PLAR-U-PAGs)
 
Cilj projekta je podržati nacionalna tijela i institucije visokog obrazovanja diljem Europskog prostora visokog obrazovanja u provedbi načela i smjernica za jačanje socijalne dimenzije u Europskom prostoru visokog obrazovanja i to nizom alata:
 
 • aktivnostima suradničkog učenja za produbljivanje razmjene dobrih praksi između zemalja Europskog prostora visokog obrazovanja u različitim fazama provedbe relevantnih politika
 • izradom indikatora za mjerenje provedbe načela i smjernica za socijalnu dimenziju obrazovanja kao potpore nacionalnim tijelima državne uprave i visokim učilištima da provjere svoje trenutačne politike i prakse vezane uz socijalnu dimenziju te navedene unaprijede i poboljšaju
 • sveobuhvatnim okvirom za mentalno zdravlje studenata, uključujući alat za samoprocjenu i smjernice za potporu provedbi politika skrbi za mentalno zdravlje na nacionalnoj i institucionalnoj razini
 • središnjim europskim mrežnim portalom o financijskim mogućnostima, stipendijama, mobilnosti i uslugama savjetovanja, koja će predstavljati europsku mrežu za suradnju i razmjenu informacija.

Svi alati bit će besplatno dostupni na platformi: inclusivehighereducation.eu.
 
Nositelj PLAR-U-PAGs projekta je Ministarstvo obrazovanja i osposobljavanja Flandrije, dok su partneri na projektu Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Europski studentski zbor (ESU), Centar za podršku inkluzivnom visokom obrazovanju (SIHO) i Institut za razvoj obrazovanja Zagreb (IRO). 
 
Provedba projekta započela je u lipnju 2022. i trajat će do svibnja 2025. godine.
 
Povezana vijest:
 
Održana aktivnost suradničkog učenja projekta PLAR-U-PAGS
objavljeno 21. studenoga 2022.
 
Održan prvi PLA (načela 1, 5 i 10) - 16. - 17. studenoga 2022., Zagreb, Hrvatska
 
Održan drugi PLA (načela 2, 4 i 5) - 9. - 10. veljače 2023., Ghent, Belgija 
 
 • EUROSTUDENT

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao nositelj provedbe nacionalnog istraživanja EUROSTUDENT obavještava sve zainteresirane studente kako je prikupljanje podataka o kvaliteti studentskoga života službeno započelo 10. svibnja 2020. godine u sklopu istraživanja EUROSTUDENT VIII. Pristup upitniku moguće je ostvariti na poveznici za web anketu koju će studenti dobiti na svoju elektroničku adresu ili izravno s mrežne stranice EUROSTUDENT: https://www.eurostudent.hr/.

Sudjelovanje u istraživanju u potpunosti je dobrovoljno i anonimno te je u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba /EU/2016/679).  

Republika Hrvatska prvi put se uključila u međunarodno istraživanje EUROSTUDENT još 2010. godine. Provedbu istraživanja vodi Konzorcij sastavljen od sedam međunarodnih istraživačkih organizacija kojim upravlja Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW), a nositelj nacionalnog istraživanja EUROSTUDENT za Republiku Hrvatsku je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Istraživanje EUROSTUDENT provodi se u većini europskih država s ciljem prikupljanja usporedivih podataka o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja, i to podataka o demografskome profilu studentskog tijela, socijalno-ekonomskome statusu studenata, troškovima koje studenti imaju za vrijeme studija, izvorima financiranja, zadovoljstvu studenata različitim aspektima studija, radu za vrijeme studija te o iskustvima i planovima za međunarodnu mobilnost.

U istraživanju EUROSTUDENT VIII pratit će se i utjecaj pandemije na studentski standard i tijek studiranja. Svi prikupljeni podaci i analize poslužit će u razvoju politika kojima je cilj unaprijediti studentski standard i uvjete studiranja u Republici Hrvatskoj.

Svaka država sudionica imenuje svoj istraživački tim, a za Republiku Hrvatsku u postupku javne nabave izabran je istraživački tim Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Rimca, koji će provoditi istraživanje EUROSTUDENT VIII u Republici Hrvatskoj.
 


 • EUROGRADUATE

Pilot-istraživanje o praćenju osoba s kvalifikacijom u Europi / European Graduate Survey provedeno je tijekom 2018. i 2019. godine pod vodstvom Europske komisije s ciljem provjere mogućnosti da se na razini Europske unije razvije sustav praćenja osoba s diplomom i stvore preduvjeti za razmjenu podataka o osobama koje su završile visoko obrazovanje.

Republika Hrvatska jedna je od osam zemalja koje su obuhvaćene ovim pilot-istraživanjem, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja uključilo se u projekt kako bi steklo vrijedna međunarodna iskustva koja će pridonijeti uspješnijem razvoju nacionalnoga sustava praćenja osoba s kvalifikacijom.
 


 • Projekt PROFFORMANCE: Assessment tool and Incentive systems for Developing Higher Education Teachers’ Performance

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske jedan je od partnera u projektu Assessment tool and Incentive systems for Developing Higher Education Teachers’ Performance (PROFFORMANCE) čiji je nositelj Ministarstvo za inovacije i tehnologiju iz Mađarske i Javna zaklada Tempus iz Mađarske. Ostale partnerske institucije na projektu su: Ministarstvo obrazovanja, mladih i sporta iz Češke Republike, Federalno ministarstvo obrazovanja, znanosti i istraživanja iz Republike Austrije, Nacionalno središte za poboljšanje kvalitete obrazovanja iz Gruzije te Zaklada Tempus (Nacionalna agencija Erasmus+) iz Republike Srbije. Projekt se financira bespovratnim sredstvima iz programa Erasmus+, a predviđeno trajanje projekta je od lipnja 2020. do svibnja 2022. godine.
        
Osnovni cilj projekta je unapređenje kvalitete rada nastavnika u visokom obrazovanju, a planirane aktivnosti se nadograđuju na ishode projekta EDUCA-T, koji je provodilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske od 2016. do 2018. godine. U aktivnostima projekta PROFFORMANCE bit će aktivno uključeni stručnjaci koji su radili na EDUCA-T projektu, odnosno profesori s hrvatskih visokih učilišta.
            
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske sudjeluje u provedbi projekta kao partnerska institucija u svim aktivnostima provedbe projekta koje su predviđene Ugovorom. Aktivnosti provedbe projekta uključuju organizaciju Peer Learning Activity (PLA),  izradu popisa nastavničkih kompetencija, izradu okvira za procjenu kompetencija za poučavanje profesora na visokom učilištima, nagradu za nabolje primjere kvalitetnog poučavanja na visokim učilištima u partnerskim zemljama i širenje svijesti o važnosti kvalitetnog učenja i poučavanja na visokim učilištima.
            
Detaljnije informacije o projektu možete pronaći na web stranici projekta PROFFORMANCE https://profformance.eu/.
 


 • TRACER - Transparency of Croatian Qualifications for Enhanced Recognition

Održane završne aktivnosti provedbe projekta TRACER, radionica u Splitu te radionica i završni događaj u Zagrebu
objavljeno 17. studenoga 2022.

Najava radionica i završnog događaja u projektu TRACER
objavljeno 4. studenoga 2022.

Održana početna konferencija projekta TRACER 29. listopada 2020. godine
objavljeno 2. studenoga 2020.

Početak provedbe projekta TRACER - Transparency of Croatian Qualifications for Enhanced Recognition
objavljeno 5. lipnja 2020. 
 

 • Erasmus+ projekt BWSE FORward - Bologna with Stakeholders Eyes for a Stronger Future of the Bologna Process

Bolonja očima zainteresiranih dionika za snažniju budućnost Bolonjskog procesa - BWSE FORward (Bologna with Stakeholders Eyes For a Stronger Future of the Bologna Process) naziv je Eramus+ projekta za implementaciju Bolonjskog procesa koji vodi Europska studentska udruga (ESU). Glavni cilj projekta bio je provedba istraživanja i izrada novog izdanja serijske publikacije Bologna with Students Eyes (2020) u svrhu razvoja Bolonjskog procesa i Europskoga prostora visokog obrazovanja.

Bologna with Students Eyes (2020) je osma publikacija i predstavlja rezultate i preporuke kojima se preporučuje i omogućuje zemljama članicama poduzimanje daljnjih akcija za uspješniju provedbu Bolonjskog procesa.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja bilo je partner na projektu, zajedno s Europskim udruženjem sveučilišta (EUA), Europskim udruženjem za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), Europskim udruženjem visokoškolskih institucija (EURASHE), Nacionalnom komisijom za daljnje i visoko obrazovanje Malte (NCHE) te Ministarstvom obrazovanja i znanosti Armenije (MOES).

Provedba projekta započela je u lipnju 2020. i trajala je do svibnja 2022. godine.
 
Održana završna konferencija projekta BWSE FORward – Bologna with Stakeholders Eyes for a Stronger Future of the Bologna Process - 1. lipnja 2022.

Objavljena studija „Bologna with Students’ Eyes (Bolonja očima studenata)“ u sklopu projekta BWSE FORward - 15. ožujka 2021.

Poziv stručnjacima zainteresiranim za rad na studiji Bologna with Students' Eyes (BWSE) - Rok: 24. srpnja 2020. do 16.00 sati 

 

 • BAQUAL - Better Academic Qualifications through Quality Assurance

Ministarstvo znanosti i obrazovanja započelo je od lipnja 2020. provedbu projekta BAQUAL - Better Academic Qualifications through Quality Assurance / Bolje akademske kvalifikacije kroz osiguravanje kvalitete, kojemu je cilj poticanje primjene kvalifikacijskog okvira u unutarnjim i vanjskim postupcima osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju u trima državama: Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.

Sve tri zemlje usvojile su relevantno zakonodavstvo kako bi implementirale i u potpunosti iskoristile kvalifikacijski okvir za osiguranje i povećanje kvalitete visokog obrazovanja u sklopu ciljeva i načela Europskog prostora visokog obrazovanja.

U sklopu projekta svaka zemlja će razviti jedan standard kvalifikacije, ažurirati postojeći ili razviti novi studijski ili obrazovni program, odnosno program stjecanja kompetencija te na kraju provesti „testno“ vanjsko vrednovanje programa u skladu s Europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete. Tri zemlje, sudionice u projektu, pružat će si međusobnu potporu u razmjeni iskustava, a oslanjat će se na savjetovanje sa zemljama koje imaju više iskustva u razvoju standarda kvalifikacija i njihovu korištenju u osiguravanju kvalitete. 

Također će se u sklopu projekta koristiti Smjernice za izradu standarda kvalifikacija te Smjernice za usklađivanje studijskih programa sa standardima kvalifikacija i izradu novih studijskih programa usklađenih s hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.

Provedba projekta započela je u lipnju 2020. i trajat će do svibnja 2022. godine.
 
 • Erasmus+ projekt Effective partnership for enhanced recognition/EPER 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske provodilo je projekt Effective partnership for enhanced recognition/EPER koji je sufinanciran iz Erasmus+ programa „Key Action 3 – Support to the implementation of EHEA reforms“ u razdoblju od 1. svibnja 2019. godine do 30. prosinca 2021. godine. 

Projekt EPER imao je cilj stvaranje partnerstva i pozitivnih sinergija za punu provedbu Lisabonske konvencije o priznavanju u Republici Hrvatskoj, Republici Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Republici Srbiji (zemlje jugoistočne Europe), a osmišljen je da podržava dva dijela aktivnosti: nova zakonska rješenja u Republici Hrvatskoj i promjene u partnerskim zemljama jugoistočne Europe kako bi se ostvarila puna provedba načela Lisabonske konvencije o priznavanju. 

Partnerske institucije projekta EPER su: Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja u Mostaru, Bosna i Hercegovina, Ministarstvo obrazovanja i znanosti Republike Sjeverne Makedonije, Ministarstvo obrazovanja Crne Gore, Ministarstvo obrazovanja, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 

U sklopu projekta EPER izrađene su Smjernice za priznavanje kvalifikacija izbjeglica, prognanika i osoba u situaciji sličnoj izbjegličkoj i Pregled europskog iskustva i dobre prakse u priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju

Detaljnije informacije o provedbi projekta EPER možete pronaći na mrežnoj stranici projekta EPER https://www.eper.com.hr/
 
Ishodi projekta
 
 
 • Erasmus+ projekt SIDERAL – Social and International Dimension of Education and Recognition of Acquired Learning

Nositelj projekta bilo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, u sklopu poziva Erasmus+ programa „Key Action 3 - Support to the implementation of EHEA reforms“. Partneri na projektu bili su Savezno ministarstvo obrazovanja, znanosti i istraživanja Republike Austrije, Švedsko vijeće za visoko obrazovanje (UHR) i Europska studentska unija (ESU).

Projekt se bavio područjima socijalne dimenzije u visokom obrazovanju i priznavanjem prethodnog učenja kao instrumentom za veću uključivost. Cilj projekta je bio podržati provedbu mjera Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja Republike Hrvatske 2019. - 2021., koje se odnose na istraživanja vezana uz ranjive i podzastupljene skupine studenata, razvoj metodologije za praćenje obrazovnih puteva studenata te razvoj smjernica za priznavanje prethodnog učenja za visoka učilišta. S obzirom na pandemiju koronavirusa, jedno istraživanje u sklopu ovog projekta odnosilo se na prednosti i nedostatke online učenja i podučavanja te iskustva studenata tijekom pandemije.

Projektom se također sufinancirala Savjetodavna skupina za socijalnu dimenziju Europske skupine za praćenje Bolonjskog procesa, a putem konferencija, aktivnosti suradničkog učenja i radnih skupina nastojalo se aktivno pridonijeti sveobuhvatnoj europskoj i nacionalnoj raspravi o socijalnoj dimenziji i priznavanju prethodnog učenja u visokom obrazovanju.

Provedba projekta započela je 14. veljače 2019. i trajala je do 14. kolovoza 2021.
 
 • 2021.

Objavljena Metodologija za prikupljanje podataka o obrazovnim i profesionalnim putevima studenata prema njihovom socijalnom i ekonomskom statusu
objavljeno 13. kolovoza 2021.

Održana završna konferencija projekta SIDERAL
objavljeno 14. srpnja 2021.

Najava završne konferencije projekta SIDERAL – Socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja
objavljeno 6. srpnja 2021.

Objavljena studija O podzastupljenim i ranjivim skupinama studenata – prilozi unaprjeđivanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
objavljeno 6. srpnja 2021.

Nastavlja se rad na razvoju sustava priznavanja prethodnog učenja
objavljeno 1. srpnja 2021.

Održana druga sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
objavljeno 30. lipnja 2021.

Održana aktivnost suradničkog učenja „Studentski život tijekom i poslije pandemije COVID-19“
objavljeno 2. lipnja 2021.

Visoka učilišta predstavila iskustva u priznavanju i vrednovanju neformalnog i informalnog učenja
15. ožujka 2021.

Održan posjet na daljinu švedskim sveučilištima
23. veljače 2021.

Najava konferencije o priznavanju informalnog i neformalnog učenja u visokom obrazovanju
objavljeno 12. veljače 2021.
 

 • 2020.

Predstojeće ambiciozno desetljeće za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja
4. lipnja 2020.

Ne propustite praktične radionice o društveno korisnom učenju Instituta za razvoj obrazovanja!
20. veljače 2020.

Održana prva radionica na temu priznavanja informalnog i neformalnog učenja na visokim učilištima
7. veljače 2020.

Poziv za sudjelovanje na radionici na temu priznavanja informalnog i neformalnog učenja
objavljeno 9. siječnja 2020.
 

 • 2019.

Održana druga sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
objavljeno 10. prosinca 2019.

Održana prva sjednica Radne skupine za provedbu postupka priznavanja prethodnog učenja
18. studenoga 2019.

Održana početna konferencija projekta SIDERAL (Social and International Dimension of Education and Recognition of Acquired Learning)
16. srpnja 2019.

Najava početne konferencije projekta SIDERAL - Socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja
2. srpnja 2019.

Održana konstituirajuća sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
31. svibnja 2019.
 


 • ​Projekt „Emphasis on developing and upgrading of competences for academic teaching - Educa-T“ Ministarstvo je provodilo u razdoblju 2016. - 2018. godine.

Cilj projekta usmjeren je na stvaranje preduvjeta za kvalitetnije učenje i podučavanje u visokom obrazovanju, razvijanje svijesti o važnosti kvalitete učenja i podučavanja u visokom obrazovanju.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz programa Erasmus+ Europske unije.

Rezultat projekta je priručnik Razvijanje i unapređivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima.
 

 

 • Inicijativa HEInnovate - okvir za razvoj inovativnoga i poduzetničkoga kapaciteta visokih učilišta zajednički provode Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i Europska komisija.

Republika Hrvatska sudjeluje u Inicijativi od rujna 2017. godine.

Tijekom 2019. godine planira se dovršetak i prezentiranje Nacionalnoga HEInnovate izvješća s preporukama za unapređenje inovativnoga i poduzetničkoga duha u hrvatskome visokom obrazovanju.
 


 • Međunarodni projekt Focus on Automatic Institutional Recognition - FAIR provodio se u razdoblju od 2014. do 2017., a nositelj projekta bilo je Ministarstvo obrazovanja, kulture i znanosti Nizozemske.

Cilj mu je bio unaprijediti postupke akademskog priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Europi uz ugradnju elemenata automatskog akademskog priznavanja.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz programa Erasmus+ Europske unije.

Rezultat projekta je završno izvješće s preporukama za unapređenje postupaka akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na visokim učilištima.
 


 • Projekt „Removing obstacles for cross-border cooperation - ROCCO“

Ministarstvo je provodilo u razdoblju 2014. - 2016. godine s ciljem potpore stvaranju zajedničkoga europskog prostora visokog obrazovanja, usredotočujući se na unapređenje uvjeta razvoja i akreditacije združenih studijskih programa te na stvaranje učinkovitije i uspješnije prekogranične suradnje.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz programa Erasmus+ Europske unije.

Rezultat projekta su Smjernice za akreditaciju i provedbu združenih studija.