Studentski poslovi


Zakonom o obavljanju studentskih poslova (NN, br. 96/2018. - dalje: Zakon) uređuju se prava i obveze izvođača, posrednika i naručitelja posla tijekom obavljanja studentskoga posla te ostala pitanja vezana uz obavljanje studentskih poslova.
 
Odluka o iznosu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova za 2020. godinu
15. studenoga 2019.

Sukladno članku 12. stavku 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 96/2018.), ministrica znanosti i obrazovanja donosi Odluku o iznosu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova za 2020. godinu koja se primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine.
Odluka o iznosu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova za 2019. godinu

11. prosinca 2018.

Sukladno članku 12. stavku 3. Zakona, ministrica znanosti i obrazovanja donijela je Odluku o iznosu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova za 2019. godinu koja se primjenjuje od 1. siječnja 2019. godine.
Pravilnik o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova

10. siječnja 2019.

Na temelju članka 7. stavka 14. Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 96/2018.), ministrica znanosti i obrazovanja donosi Pravilnik o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 3/2019.) kojim se detaljnije propisuju uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja kojima mora udovoljavati studentski centar koji je osnovalo visoko učilište kao ustanovu na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište toga visokog učilišta ili njegove sastavnice ili visoko učilište koje ima centar za studentski standard kao ustrojstvenu jedinicu i koje namjerava obavljati djelatnost posredovanja.

Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova

10. siječnja 2019.

Na temelju članka 11. stavka 12. Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 96/2018.), ministrica znanosti i obrazovanja donosi Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 3/2019.) kojim se propisuje oblik i sadržaj Ugovora o obavljanju studentskih poslova te postupak njegova izdavanja, potpisivanja i sklapanja, kao i način izvještavanja Ministarstva znanosti i obrazovanja o naručiteljima posla, o broju posredovanja i o ukupno ostvarenoj naknadi u svrhu poboljšanja studentskoga standarda.