Održana radionica o inovacijama u visokom obrazovanju u sklopu projekta BWSE FOR2030

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja u Zagrebu održana je 20. i 21. travnja 2023. godine radionica u sklopu Erasmus+ projekta Bologna with Stakeholders Eyes for an Innovative, Inclusive and Interconnected European Higher Education Area by 2030 (BWSE FOR2030). Tema radionice bila je „Inovativni Europski prostor visokog obrazovanja - Innovative EHEA“.

Projekt BWSE FOR2030 provodi tri aktivnosti suradničkog učenja (PLA) s ciljem okupljanja ministarstava obrazovanja, visokih učilišta, obrazovnih stručnjaka, studentskih organizacija i drugih dionika, a koje će rezultirati preporukama o trima povezanim ciljevima navedenim u Rimskom priopćenju: 1) uključivost, 2) inovativnost i 3) povezanost Europskog prostora visokog obrazovanja. Svrha ovog događaja bila je usmjerenost na međusobno učenje i razmjenu praksi; identifikaciju potencijalnih rješenja za postojeće prepreke inovacijama u europskom visokom obrazovanju te prikupljanje preporuka za dugoročno podupiranje inovativnih procesa u Bolonjskom procesu. Prva radionica održana je u Haagu, Nizozemska, 16. – 17. veljače 2023., a treća će biti održana u lipnju 2023. godine.

Na radionici je sudjelovalo 30 sudionika iz 16 zemalja Europskog prostora visokog obrazovanja, a u dvodnevnom programu obrađivale su se teme povezane s inovacijama u visokom obrazovanju, primjenom informacijsko-komunikacijskih tehnologija i digitalnih alata u učenju i podučavanju, povezanosti visokog obrazovanja, znanosti i istraživanja s realnim sektorom i društvom, inovativnom pedagogijom. U sklopu programa organiziran je posjet tvrtki Rimac Automobili.

Nositelj projekta BWSE FOR2030 je Europska studentska unija (ESU), a partneri na projektu su Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Ministarstvo obrazovanja, kulture i istraživanja Kraljevine Nizozemske, Europsko udruženje sveučilišta (EUA), Europsko udruženje za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA) te Europsko udruženje visokoškolskih institucija (EURASHE).Pisane vijesti | Projekti | Visoko obrazovanje