Bolonjski proces

Republika Hrvatska pristupila je Bolonjskome procesu 2001. godine te je time pokrenula reforme u visokom obrazovanju koje su omogućile da visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj postane dio Europskoga prostora visokog obrazovanja.

Politika provedbe Bolonjskoga procesa kreira se deklaracijama i priopćenjima koje donose ministri na zajedničkim sastancima/konferencijama:

U razdoblju između ministarskih konferencija provedbu Bolonjskoga procesa nadgleda Bologna Follow-up Group (BFUG).
Predstavnik Republike Hrvatske u skupini za praćenje Bolonjskoga procesa (BFUG) je Dijana Mandić.

Više informacija i dokumenata o Bolonjskome procesu i aktualnim događajima u Europskome prostoru visokog obrazovanja možete saznati na službenoj stranici European Higher Education Area and Bologna Process.
 


 

Dokumenti: