Najava početne konferencije projekta SIDERAL - Socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira početnu konferenciju projekta „Socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja - SIDERAL'' (Social and International Dimension of Education and Recognition of Acquired Learning), koja će se održati u utorak, 2. srpnja 2019. godine, s početkom u 9.00 sati na Sveučilištu u Zadru, Ulica Mihovila Pavlinovića 1.

Projekt SIDERAL osmišljen je kao podrška provedbi mjera Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja Republike Hrvatske 2019. - 2021. koje uključuju provedbu istraživanja vezanih uz učinkovitost postojećih mjera unaprjeđenja socijalne dimenzije visokog obrazovanja te razvoj smjernica za priznavanje prethodnog učenja kao alata koji visokim učilištima može koristiti u povećanju inkluzivnosti visokog obrazovanja.

Projektom se također sufinancira Savjetodavna skupina za socijalnu dimenziju Europske skupine za praćenje bolonjskog procesa. Partneri na projektu SIDERAL su Austrijsko ministarstvo obrazovanja, znanosti i istraživanja, Švedski institut za visoko obrazovanje i Europski studentski zbor.

Projekt se sufinancira iz Erasmus+ programa Europske unije, Ključna aktivnost 3 - potpora provedbama reformi Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA).

Uvodna konferencija je organizirana kako bi se potaknula rasprava o europskim politikama unaprjeđenja socijalne dimenzije visokog obrazovanja te će se u sklopu toga na konferenciji održati plenarna izlaganja i dvije paralelne sesije o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja i priznavanju prethodnog učenja u visokom obrazovanju.

Cilj konferencije je potaknuti razmjenu iskustava i dobre prakse među zemljama partnerima i drugim europskim zemljama, a namijenjena je predstavnicima visokih učilišta, studentima, nevladinim organizacijama te donositeljima politika na nacionalnoj i institucionalnoj razini i svim ostalima koji prate i sudjeluju u razvoju visokog obrazovanja.

Na konferenciji će kao govornici sudjelovati austrijski i švedski stručnjaci, predstavnici Europskog studentskog zbora (ESU) i Europskog udruženja sveučilišta (EUA) te hrvatskih visokih učilišta.

Prijave su dostupne putem sljedeće poveznice.Najave | Projekti | Visoko obrazovanje