Održana početna konferencija projekta TRACER 29. listopada 2020. godine

U organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja održana je 29. listopada 2020. mrežna početna konferencija projekta TRACER - Transparency of Croatian Qualifications for Enhanced Recognition / Transparentnost hrvatskih kvalifikacija radi lakšeg priznavanja.
Projekt TRACER osmišljen je kao potpora velikoj nacionalnoj inicijativi za uklanjanje prepreka prepoznavanju kvalifikacija koje izdaju akreditirana visoka učilišta u Republici Hrvatskoj u svrhu nastavka obrazovanja ili pristupa tržištu rada.
Fokus europskih i nacionalnih politika usmjeren je prema jačanju kvalitete informacija o stečenim ishodima učenja, njihovoj jasnoći, razumljivosti i transparentnosti pa se nameće potreba boljeg strukturiranja i standardizacije dopunske isprave o studiju kao jednog od važnih alata za postizanje tih ciljeva.

Stoga su projektne aktivnosti usmjerene k daljnjem strukturiranju dopunske isprave o studiju i stvaranju novoga pravnog okvira te uvjeta za buduću digitalizaciju isprave.
Na taj način Hrvatska će stvoriti pretpostavke za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz Pariškog priopćenja, a odnose se na standardizaciju i digitalizaciju dopunske isprave o studiju, vođenje i razmjenu podataka u interoperabilnom i strojno čitljivom formatu.
U uvodnome dijelu moderatorica konferencije Loredana Maravić iz Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske pozdravila je osamdesetak sudionika koji su pratili konferenciju preko mrežne platforme i izvijestila ih o planiranome tijeku konferencije te o govornicima.

Mr. sc. Ana Tecilazić Goršić iz Ministarstva znanosti i obrazovanja predstavila je nacionalne i europske razvojne politike usmjerene k postizanju kvalitete i transparentnosti kvalifikacija, uključujući europski i hrvatski strateški okvir, izazove u ostvarenju strateških ciljeva, normativni okvir kao potporu razvoju te potporne projekte kojima Ministarstvo znanosti i obrazovanja želi osigurati kvalitetu i transparentnost kvalifikacija, pouzdanost evidencija i adekvatnu potporu informacijskoga sustava.

Marina Crnčić Sokol, voditeljica projekta TRACER, izvijestila je sudionike o osnovnim informacijama o konceptu, aktivnostima, ishodima i vremenskom okviru provedbe projekta TRACER.
Nositelj projekta je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, partner Ministarstvo obrazovanja, kulture i znanosti Kraljevine Nizozemske (OCW DUO), a predviđeno trajanje projekta od 1. lipnja 2020. do 30. svibnja 2022.
Ukupni proračun projekta iznosi 66.655,65 €, a postotak financiranja iz programa Erasmus+ je 90 posto.

Budući da je za predstojeće projektne aktivnosti potrebno provesti komparativnu analizu postojećih praksi izdavanja i primjene dopunske isprave o studiju na svim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, članovi istraživačkoga tima Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu dr. sc. Zrinka Ristić Dedić i dr. sc. Boris Jokić započeli su s provedbom kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja i analizom praksi izdavanja dopunskih isprava o studiju.
Dr. sc. Zrinka Ristić Dedić prezentirala je kontekst, ciljeve i metodologiju istraživanja koje će rezultirati izradom studije Aktualna praksa izdavanja i primjene dopunske isprave o studiju u RH te Preporukama za unaprjeđenje prakse izdavanja dopunskih isprava o studiju i usklađivanje sadržaja dokumenta s važećim propisima i predlošcima.
U tijeku je 1. faza istraživanja u kojoj je predstavnicima visokih učilišta upućena online anketa sa strukturiranim pitanjima i prikupljanje primjeraka dopunskih isprava koje izdaju visoka učilišta.

Članovi istraživačkoga tima Igor Drvodelić i Mirko Stanić pripremili su pregled međunarodnih rješenja za digitalizaciju diplome i dopunske isprave o studiju te iskustva NR Kine, SADA-a, Australije, Belgije, Francuske, Norveške i drugih država.
Gosp. Drvodelić naveo je primjere postojećih standarda za zapis podataka (CHESICC, PESC, ELMO), sustava za autentifikaciju i autorizaciju korisnika (eduGAIN, eiDAS i ESSIF), kao i postojeću inicijativu EU-a vezanu uz digitalizaciju diploma i dopunskih isprava o studiju (EBP Diplomas use case).
Važnu ulogu ima i mreža EMREX, protokol za nacionalnu i međunarodnu elektroničku razmjenu studentskih podataka, čiji je punopravni član i Republika Hrvatska.
Zaključno, gosp. Drvodelić naveo je ciljeve, načela i smjerove kojima bi se trebala provesti digitalizacija dopunske isprave o studiju u Republici Hrvatskoj.

Tijekom konferencije putem chata sudionici konferencije pokazali su velik interes za moguća tehnička rješenja digitalizacije dopunske isprave o studiju, postavljali pitanja i aktivno sudjelovali u raspravi.
U drugom dijelu konferencije stručnjaci iz Njemačke i Nizozemske podijelili su prakse i  iskustva svojih država u digitalizaciji diploma i dopunskih isprava o studiju.
Peter Hassenbach iz Saveznog ministarstva obrazovanja i istraživanja SR Njemačke izvijestio je sudionike o projektu PIM (Platform for International Student Mobility), čija je vizija razvoj konceptualnoga i tehničkoga okvira platforme za digitalizaciju i standardizaciju procesa u sklopu procedure akademskog priznavanja.
Spajanjem projekata PIM i XHochschule za njemačku obrazovnu platformu želi se osigurati prikupljanje, provjera i razmjena podataka tijekom cijeloga obrazovnog procesa, održiva ponuda digitalnih usluga za studente, interoperabilnost, suverenost i sigurnost podataka, podatkovna ekonomija te provjera autentičnosti podataka u visokom obrazovanju.
Propisi obvezuju njemačka visoka učilišta da digitaliziraju svoje administrativne usluge do kraja 2022. godine.

Predstavnik projektnog partnera Jan Joost Norder iz Ministarstva obrazovanja, kulture i znanosti Kraljevine Nizozemske predstavio je nizozemski Registar diploma.
Registrom diploma nizozemska vlada  promovira digitalnu uporabu autentičnih podataka o diplomi s ciljem sprečavanja prijevara, lakše dostupnosti dokumenata građanima i Vladi te osiguravanja kopije dokumenta u slučaju gubitka ili krađe.
U tom kontekstu Nizozemska planira u Registar diploma dodati i dopunsku ispravu o studiju, a nizozemske diplome dostupne su i na EMREX mreži.
Moderatorica konferencije Loredana Maravić na kraju je izdvojila ključne zaključke konferencije koji se odnose na uspostavu odgovarajućega normativnog okvira, postizanje transparentnosti kvalifikacija, razvoj digitalnih alata koji će omogućiti sigurno korištenje, brzu provjeru autentičnosti isprava, punu funkcionalnost, povezivanje s europskim platformama i inicijativama te korištenje primjera dobre prakse, među kojima su vrlo korisna njemačka i nizozemska iskustva. 
Ishodi projekta TRACER bit će podloga za uspostavljanje digitalne platforme za diplome i dopunske isprave o studiju u sklopu projekta koji se planira za novo programsko razdoblje Europskoga socijalnog fonda.
 

Pisane vijesti | Projekti | Visoko obrazovanje