Održana prva radionica na temu priznavanja informalnog i neformalnog učenja na visokim učilištima

 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja održalo je prvu radionicu na temu priznavanja informalnog i neformalnog učenja. Radionica je održana 30. siječnja 2020. godine u zgradi Algebre LAB-a. Na radionici je sudjelovalo više od 60 predstavnika visokih učilišta iz svih dijelova Hrvatske. Sudjelovali su nastavnici, djelatnici stručnih službi te upravljačko osoblje visokih učilišta.

Radionicu je otvorio Mislav Balković, član Radne skupine za provedbu postupka priznavanja prethodnog učenja te predstavnik Visokog učilišta – Algebra, u čijem se prostoru održala radionica. Sudionike je zatim pozdravila Đurđica Dragojević, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja, koja je sudionike izvijestila o projektu SIDERAL (Socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja - Social and International Dimension of Education and Recognition of Acquired Learning) u sklopu kojega se, između ostaloga, provode i aktivnosti na temu priznavanja informalnog i neformalnog učenja.

Francuski sustav priznavanja informalnog i neformalnog učenja u visokom obrazovanju jedan od najstarijih i najnaprednijih sustava u Europi - istaknula je Sylvie Bonichon. Francuski sustav temelji se na dvama modelima. Jedan model priznavanja je VAPP (Validation of personal and professional acquired experience), vrednovanje osobnih i profesionalnih iskustava kako bi se dobio pristup daljnjem visokom obrazovanju bez obzira na formalne kvalifikacije koje osoba posjeduje. Drugi model priznavanja je VAE (Validation of experience), vrednovanje iskustava stečenih u bilo kojem kontekstu (profesionalnom, volonterskom, slobodnom vremenu i dr.) kako bi se dobila djelomična ili cjelovita kvalifikacija.

Drugi sustav priznavanja informalnog i neformalnog učenja u visokom obrazovanju koji je predstavljen sudionicima radionice je austrijski. Uvodnu prezentaciju o austrijskome modelu održala je Barbara Birke, stručnjakinja iz Agencije za osiguravanje kvalitete. Istaknula je kako je austrijski model još u razvoju te da se trenutačno nalaze u drugoj fazi provedbe, implementaciji postupka priznavanja informalnog i neformalnog učenja na visokim učilištima. Prva faza provedbe temeljila se na promicanju i razvoju standarda kvalitete.

U posljednja dva izlaganja predstavljena su iskustva austrijskih visokih učilišta. Iskustva Sveučilišta u Innsbrucku predstavila je Christina Raab, dok je iskustva veleučilišta FH Campus Wien predstavila Susanna Boldrino.

Radionica je završila okruglim stolom na kojem su sudionici s članovima novoosnovane radne skupine Ministarstva za provedbu postupaka priznavanja prethodnog učenja raspravili mogućnosti i teškoće u primjeni i provedbi informalnog i neformalnog učenja na visokim učilištima u Hrvatskoj.

Na radionici su istaknuti ključni dokumenti na temu priznavanja informalnog i neformalnog učenja - Preporuke za strateški razvoj priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala iz 2018. godine, zatim dokumenti iz projekta Agencije za znanost i visoko obrazovanje koji se specifično odnose na priznavanje u sklopu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira: https://rpl.azvo.hr/hr/publikacije te već izrađeni opći akti visokih učilišta, Opći akti Sveučilišta u Rijeci i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Uz navedene, istaknuti su i europski dokumenti, Preporuka Vijeća za vrednovanje neformalnog i informalnog učenja od 20. prosinca 2012. godine (2012/C 398/01) koja preporučuje zemljama članicama Europske unije da izgrade procedure za vrednovanje neformalnog i informalnog učenja u skladu s nacionalnim strateškim i pravnim kontekstom te uz korištenje nacionalnoga kvalifikacijskog okvira kao alata za osiguravanje kvalitete vrednovanja neformalnog i informalnog učenja, zatim Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja i Smjernice europske agencije CEDEFOP koje se odnose na obrazovanje odraslih i strukovno obrazovanje, a koje se uvelike mogu primijeniti i u visokom obrazovanju.

Radionica je povezana s aktivnostima dvaju Erasmus+ KA3 projekta. Projekt Priznavanje prethodnog učenja u praksi (RPL in Practice), čiji je nositelj Švedsko vijeće za visoko obrazovanje, predviđa da visoka učilišta iz Hrvatske, kao i Austrije, Irske, Švedske i Islanda, provedu postupke priznavanja neformalnog i informalnog učenja slijedeći smjernice CEDFEOP-a, Europske agencije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, tijekom akademske godine 2019./20. Cilj projekta je izvijestiti, na temelju stečenog iskustva, o primjenjivosti smjernica u visokom obrazovanju. Projekt SIDERAL (Socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja - Social and International Dimension of Education and Recognition of Acquired Learning) osmišljen je kao potpora provedbi mjera Nacionalnoga plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja Republike Hrvatske 2019. - 2021. koje uključuju provedbu istraživanja vezanih uz učinkovitost postojećih mjera inkluzivnosti i unaprjeđenja socijalne dimenzije visokog obrazovanja te razvoj smjernica za priznavanje prethodnog učenja kao alata koji visokim učilištima može pomoći u povećanju inkluzivnosti visokog obrazovanja.Pisane vijesti | Priopćenja | Visoko obrazovanje