Potpore studentima


U sklopu sredstava za rad javnih visokih učilišta Republika Hrvatska u državnom proračunu osigurava i novčana sredstva za radni i životni standard studenata i to za:

  • poslove utvrđivanja kriterija za financiranje smještaja,
  • prehrane,
  • životnog i kulturnog standarda studenata,
  • poslove utvrđivanja kriterija za dodjelu državnih stipendija i
  • potpora programima i projektima studenata.
Studentska prehrana
Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN, broj 120/13, 8/14 i 113/22) utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata.

Sukladno članku 7. stavku 3. podstavku 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata korisnicima potpore koji imaju prebivalište ili boravište u mjestu koje je slabo prometno povezano s mjestom studiranja dodjeljuje se na temelju prijedloga studentskoga zbora i matičnoga visokog učilišta ova razina prava i to posebnom odlukom Ministarstva koja se primjenjuje od 1. 10. 2017. godine.

Dokumenti

Studentski smještaj
Prijevoz studenata s invaliditetom za akademsku godinu 2022./2023.

Rok: 30. lipnja 2023.

Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (Narodne novine, broj 23/15), ministar znanosti i obrazovanja donosi Odluku o visini iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom za akademsku godinu 2022./2023. uza zahtjeve za ostvarivanje prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za akademsku godinu 2022./2023.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na novčanu potporu prijevoza šalje se poštom, na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb,
s naznakom „Za potporu prijevoza studenata s invaliditetom“.

Za sva dodatna objašnjenja studenti mogu poslati upit na službenu e-mail adresu:
prijevoz-potpore@mzo.hr ili kontaktirati telefonom: 01/4594-228.


 
Studentsko predstavljanje
Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - Odluka USRH)  članka 88. stavak 1. student ima pravo na sudjelovanje u radu studentskih organizacija.

Studenti sudjeluju u radu studentskih zborova, podružnica studentskih zborova i studentskih udruga.

Rad studentskih zborova na sveučilištima, veleučilištima i visokim školama, Hrvatskog studentskog zbora i studentskih udruga reguliran je odredbama Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama koji je Hrvatski sabor donio 21. lipnja 2007. godine (Narodne novine br.: 71/2007.).
 

Ocijenite

Dodajte komentar