Potpore studentima


U sklopu sredstava za rad javnih visokih učilišta Republika Hrvatska u državnom proračunu osigurava i novčana sredstva za radni i životni standard studenata i to za:

  • poslove utvrđivanja kriterija za financiranje smještaja,
  • prehrane,
  • životnog i kulturnog standarda studenata,
  • poslove utvrđivanja kriterija za dodjelu državnih stipendija i
  • potpora programima i projektima studenata.
Studentska prehrana
Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN, broj 120/13, 8/14 i 113/22) utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata.

Sukladno članku 7. stavku 3. podstavku 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata korisnicima potpore koji imaju prebivalište ili boravište u mjestu koje je slabo prometno povezano s mjestom studiranja dodjeljuje se na temelju prijedloga studentskoga zbora i matičnoga visokog učilišta ova razina prava i to posebnom odlukom Ministarstva koja se primjenjuje od 1. 10. 2017. godine.

Dokumenti

Studentski smještaj
Prijevoz studenata s invaliditetom
Studentsko predstavljanje
Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - Odluka USRH)  članka 88. stavak 1. student ima pravo na sudjelovanje u radu studentskih organizacija.

Studenti sudjeluju u radu studentskih zborova, podružnica studentskih zborova i studentskih udruga.

Rad studentskih zborova na sveučilištima, veleučilištima i visokim školama, Hrvatskog studentskog zbora i studentskih udruga reguliran je odredbama Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama koji je Hrvatski sabor donio 21. lipnja 2007. godine (Narodne novine br.: 71/2007.).
 

Ocijenite

Dodajte komentar