Državne stipendije

STIPENDIJE U SUSTAVU VISOKOG OBRAZOVANJA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje tri vrste državnih stipendija za redovite studente visokih učilišta u Republici Hrvatskoj: državne stipendije studentima u STEM područjima znanosti, državne stipendije studentima na temelju socio-ekonomskoga statusa i stipendije za posebne skupine studenata.
Državne stipendije za studente u STEM područjima znanosti
U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 102/2021.) pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti imaju redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomske sveučilišne, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne i preddiplomske stručne studije u STEM područjima znanosti pod uvjetima koji su određeni Pravilnikom.

Za dodjelu stipendija u STEM područjima znanosti ne provodi se natječaj te student ne dostavlja dokumentaciju, već Ministarstvo samo prikuplja podatke od visokih učilišta i Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja te kontaktira studente preko elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr.

Prije samog kreiranja rang-lista studenti imaju određeno vrijeme za provjeru podataka na internetskoj stranici https://stemstipendije.mzo.hr/.

Projekt „Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM)“ provodi se u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. te se ukupno dodjeljuje 3.400 stipendija godišnje.

Iznos stipendije je 1.200 kuna, a isplaćuje se mjesečno tijekom devet mjeseci.

 
Državne stipendije za studente nižeg socio-ekonomskog statusa
Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Narodne novine, broj 106/21) svake akademske godine provodi se javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za studente nižega socio-ekonomskog statusa.
 
Studenti se mogu natjecati za dodjelu državnih stipendija u sljedećim kategorijama:
 
  1. D-1 - studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona; djeca civilnih osoba poginulih, umrlih ili nestalih u Domovinskom ratu, djeca civilnih invalida iz Domovinskog rata i civilni invalidi iz Domovinskog rata iz članka 45. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata;
  2. E - studenti slabijega socio-ekonomskog statusa (prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne smiju prelaziti 65% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom);
  3. P - studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.
 
Aktualni natječaj za pojedinu akademsku godinu raspisuje se do 15. listopada, a studenti prijavu podnose ispunjavanjem elektroničkog obrasca na internetskoj stranici https://drzavnestipendije.mzo.hr/.
 
Sredstva za natječaj osigurana su u Državnome proračunu i Europskome socijalnom fondu (ESF) u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., odnosno projekta „Dodjela stipendija studentima nižega socio-ekonomskog statusa“.
 
Iznos stipendije je 1.200 kuna, a isplaćuje se mjesečno tijekom devet mjeseci.
 

Obavijest o utvrđivanju rang-liste na temelju snižavanja praga Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2021./2022. i rang-lista kandidata kojima je prihvaćen prigovor
objavljeno 4. veljače 2022.

Objava rang-lista studenata kojima je prihvaćen prigovor na rezultate Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2021./2022. i rang-liste studenata na temelju snižavanja praga
objavljeno 17. siječnja 2022.

Rezultati Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2021./2022.
objavljeno 10. prosinca 2021.

Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2021./2022. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj - Rok: 3. studenoga 2021. do 12.00 sati 
objavljeno 13. listopada 2021.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa (Narodne novine, broj 106/21.)
objavljeno 13. listopada 2021.
 

Obavijest o utvrđivanju rang-liste na temelju snižavanja praga Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. i rang-lista kandidata kojima je prihvaćen prigovor
objavljeno 17. veljače 2021.


Rang-liste kandidata kojima je prihvaćen prigovor na rezultate Natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. i rang-liste kandidata na temelju snižavanja praga
objavljeno 26. siječnja 2021.


Rezultati Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021.
objavljeno 19. prosinca 2020.


Obavijest - Rezultati Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. - objavljeno 18. prosinca 2020.

Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj - Rok: 3. studenoga 2020.
 
Državne stipendije za posebne skupine studenata
Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata (Narodne novine, broj 74/2019.) provodi se javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata.

Sukladno navedenome Pravilniku pravo na državne stipendije imaju redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani zemlje članice Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj i redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima pod uvjetima određenim navedenim Pravilnikom.  
 
Studenti se mogu natjecati za dodjelu državnih stipendija u sljedećim kategorijama stipendija:
 
Kategorija 1 - redoviti studenti studijskih programa za deficitarna zanimanja s posebnim naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe

Kategorija 2 - redoviti studenti osobe s invaliditetom

Kategorija 3 - redoviti studenti kategorizirani sportaši s valjanom kategorizacijom

Kategorija 4 - redoviti studenti kojima je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja

Kategorija 5 - redoviti studenti koji su na muzičkim ili umjetničkim akademijama u Republici Hrvatskoj – daroviti mladi umjetnici

Kategorija 6 - redoviti studenti bez oba roditelja

Kategorija 7 - redoviti studenti roditelji.


Natječaj za akademsku godinu raspisuje ministar do 15. listopada, a studenti prijavu podnose ispunjavanjem elektroničkog obrasca na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Sredstva za natječaj osigurana su u Državnome proračunu.

Iznos stipendije je 1.200,00 kuna, a isplaćuje se mjesečno tijekom devet mjeseci - od listopada do lipnja.
 
       

           

Ocijenite

Dodajte komentar