Studentska prehrana

Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN, broj 120/13, 8/14 i 113/22) utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata.

Sukladno članku 7. stavku 3. podstavku 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata korisnicima potpore koji imaju prebivalište ili boravište u mjestu koje je slabo prometno povezano s mjestom studiranja dodjeljuje se na temelju prijedloga studentskoga zbora i matičnoga visokog učilišta ova razina prava i to posebnom odlukom Ministarstva koja se primjenjuje od 1. 10. 2017. godine.

Dokumenti