(završeno: 3. kolovoza 2019.) o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji


Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji

19. srpnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji.

Pozivamo zainteresiranu javnosti da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do 3. kolovoza 2019. godine.

Poveznica na e-Savjetovanje:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11332