e-Savjetovanja koja je pokrenulo Ministarstvo znanosti i obrazovanja - 2023.

(završeno: 1. ožujka 2023.) o Odluci o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA

8. ožujka 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA, a koje je provedeno od od 31. siječnja 2023. do 1. ožujka 2023. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=23256.
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA

1. veljače 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Odluku o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA.

Javno savjetovanje otvoreno je od 31. siječnja 2023. do 1. ožujka 2023. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23256.
(završeno: 25. veljače 2023.) o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova, 10. veljače 2023.

Izvješće o provedenom savjetovanju − Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o  načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova

28. veljače 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o  načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova.

Izvješće o e-Savjetovanju nalazi se na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=23320

Savjetovanje je trajalo od 10. veljače 2023. do 25. veljače 2023. godine.


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o  načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova, 10. veljače 2023.

10. veljače 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o  načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova.

Javno savjetovanje otvoreno je od 10. veljače 2023. do 25. veljače 2023. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23320

(završeno: 18. ožujka 2023.) o Odlukama o donošenju izmjena i dopuna strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija tehničar za brodostrojarstvo, tehničar za mehatroniku i strojarski računalni tehničar

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje strukovne kvalifikacije TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO (011704) u obrazovnom sektoru STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA

22. ožujka 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje strukovne kvalifikacije TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO (011704) u obrazovnom sektoru STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA, a koje je provedeno od 16. veljače 2023. godine do 18. ožujka 2023. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=23358.


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odlukama o donošenju izmjena i dopuna strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija tehničar za brodostrojarstvo, tehničar za mehatroniku i strojarski računalni tehničar

16. veljače 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija tehničar za brodostrojarstvo, tehničar za mehatroniku i strojarski računalni tehničar.
 
Javno savjetovanje otvoreno je od 16. veljače 2023. do 18. ožujka 2023. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećim poveznicama: 
 
  1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za brodostrojarstvo - https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23358 
  2. Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku - https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23355 
  3. Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni tehničar - https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23352
(završeno: 11. ožujka 2023.) o Prijedlogu Pravilnika o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju, 24. veljače 2023. godine

24. veljače 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Prijedlog Pravilnika o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju.

Javno savjetovanje otvoreno je od 24. veljače 2023. do 11. ožujka 2023. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23451

(Rok: 30. ožujka 2023.) o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2023./2024.

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2023./2024.

1. ožujka 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2023./2024.

Ministarstvo poziva zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Cilj javnog savjetovanja je prikupiti primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2023./2024.

Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.

Javno savjetovanje otvoreno je na portalu eSavjetovanje od 1. do 30. ožujka 2023.

e-Savjetovanje dostupno je na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23477.

(Rok: 31. ožujka 2023.) o Nacrtu prijedloga Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga „Zakona o Nagradi Ivan Filipović“

1. ožujka 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje da je otvoreno e-Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“.

Nacrtom prijedloga Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ propisan je datum dodjele Nagrade svake godine na dan rođenja Ivana Filipovića, koji je rođen 24. lipnja (1823. godine), te se kao vrijeme dodjele Nagrade predlaže uoči ili na dan obljetnice rođenja Ivana Filipovića. 

Nadalje, Nacrtom prijedloga Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ propisano je da se Nagrada dodjeljuje kao godišnja nagrada i kao nagrada za životno djelo, a svake godine može se dodijeliti do pet nagrada za životno djelo i do 15 godišnjih nagrada. Budući da Zakon propisuje kako za svako područje odgojno-obrazovne djelatnosti (rani i predškolski odgoj i obrazovanje, osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje i stručni i znanstveni rad) Odbor osniva komisije, Nacrtom prijedloga Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“  je definirana dodjela nagrada za životno djelo u svih pet područja djelovanja.

Također, Nacrtom prijedloga Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ propisano je da Nagradu dodjeljuje “Odbor Nagrade Ivan Filipović“ na prijedlog komisija koje navedeni Odbor osniva za svako od područja odgojno-obrazovnog sustava. Predsjednika i članove Odbora imenuje Hrvatski sabor na vrijeme trajanja mandata saziva Hrvatskoga sabora.

Savjetovanje je otvoreno od 1. ožujka do 31. ožujka 2023. godine.

Javno savjetovanje dostupno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23513

(Rok: 1. travnja 2023.) o Prijedlogu Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću te elektroničkom upisniku predškolskih ustanova (e-vrtići)

Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću te elektroničkom upisniku predškolskih ustanova (e-vrtići)

2. ožujka 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću te elektroničkom upisniku predškolskih ustanova (e-vrtići).

Ministarstvo poziva zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Cilj javnog savjetovanja je prikupiti primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti o Prijedlogu pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću te elektroničkom upisniku predškolskih ustanova (e-vrtići).

Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.

Javno savjetovanje otvoreno je na portalu eSavjetovanje od 2. ožujka do 1. travnja 2023.

e-Savjetovanje dostupno je na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23490
(Rok: 7. travnja 2023.) o Prijedlogu Pravilnika o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju

Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju

8. ožujka 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju.

Ministarstvo poziva zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Cilj javnog savjetovanja je prikupiti primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti o Prijedlogu Pravilnika o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju.

Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.

Javno savjetovanje otvoreno je na portalu eSavjetovanje od 8. ožujka do 7. travnja 2023.

e-Savjetovanje dostupno je na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23536

(Rok: 11. travnja 2023.) o Nacrtu Odluke o donošenju posebnoga nastavnog programa za osnovnu i srednju školu za učenike s teškoćama u razvoju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju posebnoga nastavnog programa za osnovnu i srednju školu za učenike s teškoćama u razvoju

9. ožujka 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje da je otvoreno e-Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju posebnoga nastavnog programa za osnovnu i srednju školu za učenike s teškoćama u razvoju.

Odlukom o donošenju posebnoga nastavnog programa za osnovnu i srednju školu za učenike s teškoćama u razvoju donosi se Posebni nastavni program za osnovnu i srednju školu za učenike s teškoćama u razvoju kojeg čini:

  • posebni kurikulum za nastavni predmet Hrvatski jezik, Engleski jezik, Njemački jezik, Francuski jezik, Talijanski jezik, Španjolski jezik, Matematika, Tjelesna i zdravstvena kultura, Informatika, Domaćinstvo, Tehnička kultura i Katolički vjeronauk za osnovnu i srednju školu
  • posebni kurikulum za nastavni predmet Likovna kultura, Glazbena kultura, Priroda i društvo, Priroda i Društvo za osnovnu školu
  • posebni kurikulum za nastavni predmet Politika i gospodarstvo, Čovjek i okolina, Pravoslavni vjeronauk, Islamski vjeronauk i Etika za srednju školu.

Savjetovanje je otvoreno od 9. ožujka do 11. travnja 2023. godine.

Javno savjetovanje dostupno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23566

(Rok: 14. travnja 2023.) o Nacrtu Odluke o donošenju posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s teškoćama u razvoju i posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s poremećajem iz spektra autizma za osnovnu školu

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s teškoćama u razvoju i posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s poremećajem iz spektra autizma za osnovnu školu

14. ožujka 2023.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje da je otvoreno e-Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s teškoćama u razvoju i posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s poremećajem iz spektra autizma za osnovnu školu.
 
Odlukom o donošenju posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s teškoćama u razvoju i posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s poremećajem iz spektra autizma za osnovnu školu donosi se Posebni nastavni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s teškoćama u razvoju kojeg čini: 
 
  • posebni kurikulum za nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura, Radni odgoj, Izobrazba u obavljanju poslova, Upoznavanje uže i šire okoline, Hrvatski jezik i komunikacija, Matematičke vještine, Skrb o sebi, Domaćinstvo, Socijalizacija, Likovna i glazbena kultura, Vjeronauk, Osnove stranog jezika i Osnove informatike za osnovnu školu.
  • te Posebni nastavni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s poremećajem iz spektra autizma kojeg čini:
    • posebni kurikulum za nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura, Jezik i komunikacija, Vještine svakodnevnog života, Socijalne vještine, Matematičke vještine, Likovna i glazbena kultura, Izobrazba u obavljanju poslova, Vjeronauk, Osnove stranog jezika i Osnove informatike za osnovnu školu.

Savjetovanje je otvoreno od 14. ožujka do 14. travnja 2023. godine.
 
Javno savjetovanje dostupno je na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23594
(Rok: 1. travnja 2023.) o Prijedlogu Pravilnika o Upisniku studijskih programa

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o Upisniku studijskih programa

16. ožujka 2023.

Ministarstvo poziva zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Cilj javnog savjetovanja je prikupiti primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti o Prijedlogu Pravilnika o Upisniku studijskih programa.

Savjetovanje se provodi u trajanju od 15 dana.

Javno savjetovanje otvoreno je na portalu e-Savjetovanje od 16. ožujka 2023. do 1. travnja 2023. godine.

e-Savjetovanje dostupno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23619
(Rok: 15. travnja 2023.) o Nacrtu prijedloga Zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju

17. ožujka 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt prijedloga Zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju.

Javno savjetovanje otvoreno je od 16. ožujka 2023. do 15. travnja 2023. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23630.
(Rok: 16. travnja 2023.) o Prijedlogu Pravilnika o kriterijima za izbor na radno mjesto lektora hrvatskoga jezika i književnosti na visokom učilištu

Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o kriterijima za izbor na radno mjesto lektora hrvatskoga jezika i književnosti na visokom učilištu

17. ožujka 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Prijedlog Pravilnika o kriterijima za izbor na radno mjesto lektora hrvatskoga jezika i književnosti na visokom učilištu.

Javno savjetovanje je otvoreno od 17. ožujka 2023. do 16. travnja 2023. godine i dostupno je na portalu e-Savjetovanja na sljedećoj poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23643.

(Rok: 24. ožujka 2023.) o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

20. ožujka 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Pozivamo zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do 24. ožujka 2023. godine.

Poveznica na e-Savjetovanja: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23660 
(Rok: 5. travnja 2023.) o Nacrtu prijedloga Pravilnika o Upisniku visokih učilišta

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o Upisniku visokih učilišta

21. ožujka 2023.

Ministarstvo poziva zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Cilj javnog savjetovanja je prikupiti primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti o Nacrtu prijedloga Pravilnika o Upisniku visokih učilišta.

Savjetovanje se provodi u trajanju od 15 dana.

Javno savjetovanje otvoreno je na portalu e-Savjetovanje od 21. ožujka 2023. do 5. travnja 2023. godine.

e-Savjetovanje dostupno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23677