e-Savjetovanja koja je pokrenulo Ministarstvo znanosti i obrazovanja - 2020.

(završeno: 15. siječnja 2020.) o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o prijedlogu Zakona o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova, s konačnim prijedlogom

23. siječnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o prijedlogu Zakona o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova, s konačnim prijedlogom.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=13173


Obavijest o otvorenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova

9. siječnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova. Navedenim Nacrtom prijedloga Zakona predlaže se redefiniranje pojma student na način da isti podrazumijeva sve studente koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj bez obzira na državljanstvo.

Osim toga, iz definicije pojma student koja se predlaže ovim Zakonom objašnjava se koje se još osobe smatraju studentima: studenti na razmjeni na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, kao i studenti  državljani Republike Hrvatske, državljani Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a studiraju na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske.

Svrha savjetovanja je informirati zainteresiranu javnost o predloženom Nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova te dobiti povratne informacije od ključnih dionika sustava.

Javno savjetovanje otvoreno je do 15. siječnja 2020. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici.

Kontakti za dodatne upite:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
E-mail: visokoobrazovanje@mzo.hr.

(završeno: 15. siječnja 2020.) o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova

Obavijest o otvorenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova

9. siječnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova.

Javno savjetovanje otvoreno je do 15. siječnja 2020. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici.

Kontakti za dodatne upite:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
E-mail: visokoobrazovanje@mzo.hr.

(završeno: 29. siječnja 2020.) o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Španjolski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

22. siječnja 2020.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Španjolski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Na temelju članka 27. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) ministrica znanosti i obrazovanja donosi Odluku o donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Španjolski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj.

Javno savjetovanje otvoreno je do 29. siječnja 2020. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13207

(završeno: 27. veljače 2020.) o Nacrtu Smjernica za planiranje i izradu individualiziranih kurikuluma za učenike s teškoćama

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Smjernica za planiranje i izradu individualiziranih kurikuluma za učenike s teškoćama

28. siječnja 2020.

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011., 12/2013., 93/2016. i 104/2016.) i članka 95. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja (Narodne novine, broj 86/2917.), ministrica znanosti i obrazovanja donijela je Odluku o imenovanju predsjednika i članova Radne skupine za izradu Nacrta Smjernica za planiranje individualiziranih obrazovnih programa i individualiziranih pristupa učenju i poučavanju za učenike s teškoćama (KLASA: 602-01/19-01/00497; URBROJ: 533-06-19-0002, od 12. srpnja 2019.).

Javno savjetovanje otvoreno je do 27. veljače 2020. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13325.

(završeno: 1. ožujka 2020.) o prijedlogu Pravilnika o evidencijama i zbirkama podataka u visokom obrazovanju

Javno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o evidencijama i zbirkama podataka u visokom obrazovanju

31. siječnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o evidencijama i zbirkama podataka u visokom obrazovanju.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 31. siječnja do 1. ožujka 2020. godine i dostupno na portalu eSavjetovanja, na https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=8625

(završeno: 10. veljače 2020.) o nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku - e-Matici

Javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku - e-Matici

31. siječnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku - e-Matici.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 31. siječnja do 10. veljače 2020. godine i dostupno na portalu eSavjetovanja, na https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13361

(završeno: 10. veljače 2020.) o Nacrtu Pravilnika o dopuni Pravilnika o središnjem registru državne mature

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o dopuni Pravilnika o središnjem registru državne mature.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 31. siječnja do 10. veljače 2020. godine i dostupno na portalu eSavjetovanja, na https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13363

(završeno: 22. veljače 2020.) o Nacrtu Pravilnika o načinu i postupku utvrđivanja lista evidencija, načinu raspoređivanja te kriterijima za zapošljavanje osoba koje su utvrđene organizacijskim viškom u školskim ustanovama

Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o načinu i postupku utvrđivanja lista evidencija, načinu raspoređivanja te kriterijima za zapošljavanje osoba koje su utvrđene organizacijskim viškom u školskim ustanovama

7. veljače 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o načinu i postupku utvrđivanja lista evidencija, načinu raspoređivanja te kriterijima za zapošljavanje osoba koje su utvrđene organizacijskim viškom u školskim ustanovama.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 6. veljače do 22. veljače 2020. godine na poveznici.

(završeno: 11. ožujka 2020.) o Nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi

Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi

21. veljače 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 21. veljače do 11. ožujka 2020. godine na poveznici.

(završeno: 4. ožujka 2020.) o Nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

26. veljače 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 26. veljače do 4. ožujka 2020. godine na poveznici.

(završeno: 25. ožujka 2020.) o Prijedlogu Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

10. ožujka 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Javno savjetovanje otvoreno je do 25. ožujka 2020. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13758

(završeno: 25. ožujka 2020.) o Prijedlogu Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

10. ožujka 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Javno savjetovanje otvoreno je do 25. ožujka 2020. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13761

(završeno: 9. travnja 2020.) o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)

Izvješće o provedenome javnom savjetovanju o prijedlogu kurikuluma za nastavni predmet Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)

20. travnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu kurikuluma za nastavni predmet Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C).

Savjetovanje je provedeno od 10. ožujka do 9. travnja  2020. te je Izvješće dostupno i na sljedećoj poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=13769.


Javno savjetovanje o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C).

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti vezano uz navedenu odluku.

Javno savjetovanje otvoreno je do 9. travnja 2020. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na poveznici.

(završeno: 8. svibnja 2020.) o Prijedlogu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“ 

22. svibnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“, a koje je provedeno u razdoblju od 17. ožujka do 8. svibnja 2020. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici.


Otvoreno javno savjetovanje o Prijedlogu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“

17. ožujka 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi javno savjetovanje o Prijedlogu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“.

Poziv je planiran u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali  2014. - 2020.“, a cilj je povećanje obrazovnih postignuća djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju, čime se smanjuje rizik ranog napuštanja školovanja te rizik od siromaštva i socijalne isključenosti uz pružanje potpore uključivanju djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolske programe.

Pozivamo zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do 8. svibnja 2020. godine.

Poveznica na e-Savjetovanje: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13792

(završeno: 11. travnja 2020.) Nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.

NACRT ODLUKE O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UČENIKA
OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti u izradi navedene odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 27. ožujka do 11. travnja 2020. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13853

(završeno: 23. travnja 2020.) o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta

Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta

9. travnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta dostupno od 8. travnja 2020. do 23. travnja 2020. godine na poveznici.

(završeno: 9. svibnja 2020.) o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

14. svibnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14041
Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

27. travnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru koje je dostupno od 24. travnja 2020. do 9. svibnja 2020. godine na poveznici.
 
(završeno: 18. svibnja 2020.) o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava

Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava

13. svibnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava.

Javno savjetovanje otvoreno je do 18. svibnja 2020. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14149.
(završeno: 20. svibnja 2020.) o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

Izvješća o provedenim savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. i Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

2. srpnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješća o provedenim savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. i Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

Izvješća o provedenim savjetovanjima dostupna su na sljedećim poveznicama:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14180 i

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14402.
 
Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

18. svibnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 15. svibnja do 20. svibnja 2020. godine na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14180.
 
(završeno: 26. lipnja 2020.) o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskome jeziku u Republici Hrvatskoj (model A)

Izvješće o provedenome javnom savjetovanju o prijedlogu kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskom jeziku u Republici Hrvatskoj (model A)

2. srpnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskom jeziku u Republici Hrvatskoj (model A).

Savjetovanje je provedeno od 27. svibnja do 26. lipnja 2020. te je Izvješće dostupno i na sljedećoj poveznici.
Javno savjetovanje o Odluci o donošenju kurikuluma  za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskome jeziku u Republici Hrvatskoj (model A)

27. svibnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Odluci o donošenju kurikuluma  za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskome jeziku u Republici Hrvatskoj (model A).

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti vezano uz navedenu odluku.

Javno savjetovanje otvoreno je do 26. lipnja 2020. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na poveznici.
(završeno: 5. svibnja 2020. ) o Nacrtu Pravilnika o dopuni Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o dopuni Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole
 
27. svibnja 2020.
 
Objavljeno je Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu pravilnika o dopuni Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, koje možete pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14052
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o dopuni Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

29. travnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o dopuni Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koje je dostupno od 29. travnja 2020. do 4. svibnja 2020. godine na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=14052
(završeno: 4. svibnja 2020.) o Nacrtu pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

28. svibnja 2020.

Objavljeno je Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature, koje možete pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14050
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

29. travnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje sa zainteresiranom javnosti Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature koje je dostupno od 29. travnja 2020. do 4. svibnja 2020. godine na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14050
(završeno: 9. lipnja 2020.) o odlukama o uvođenju strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija prodavač, staklar, dimnjačar i kozmetičar prema dualnome modelu obrazovanja i strukovnim kurikulumima za stjecanje kvalifikacija prodavač, staklar, dimnjačar i kozmetičar prema dualnome modelu obrazovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije DIMNJAČAR prema dualnom modelu obrazovanja (440763) u obrazovnom sektoru OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE

15. srpnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije DIMNJAČAR prema dualnom modelu obrazovanja (440763) u obrazovnom sektoru OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE, a koje je provedeno od 2. do 9. lipnja 2020. godine.
Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14253.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije KOZMETIČAR prema dualnom modelu obrazovanja (440114) u obrazovnom sektoru OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE

15. srpnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije KOZMETIČAR prema dualnom modelu obrazovanja (440114) u obrazovnom sektoru OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE, a koje je provedeno od 2. do 9. lipnja 2020. godine.
Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14288.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ prema dualnom modelu obrazovanja (440933) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

15. srpnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ prema dualnom modelu obrazovanja (440933) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA, a koje je provedeno od 2. do 9. lipnja 2020. godine.
Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14291.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije STAKLAR prema dualnom modelu obrazovanja (441163) u obrazovnom sektoru OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE

15. srpnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije STAKLAR prema dualnom modelu obrazovanja (441163) u obrazovnom sektoru OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE, a koje je provedeno od 2. do 9. lipnja 2020. godine.
Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14296.

 

Javno savjetovanje o odlukama o uvođenju strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija prodavač, staklar, dimnjačar i kozmetičar prema dualnome modelu obrazovanja i strukovnim kurikulumima za stjecanje kvalifikacija prodavač, staklar, dimnjačar i kozmetičar prema dualnome modelu obrazovanja

3. lipnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o odlukama o uvođenju strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija prodavač, staklar, dimnjačar i kozmetičar prema dualnome modelu obrazovanja i strukovnim kurikulumima za stjecanje kvalifikacija prodavač, staklar, dimnjačar i kozmetičar prema dualnome modelu obrazovanja

Javno savjetovanje otvoreno je od 2. do 9. lipnja 2020. godine na sljedećim poveznicama: 
       
(završeno: 2. srpnja 2020.) o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i kultura za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj (model C)

Izvješće o provedenome javnom savjetovanju o prijedlogu kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i kultura za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj (model C)

9. srpnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i kultura za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj (model C).

Savjetovanje je provedeno od 2. lipnja do 7. srpnja 2020. te je Izvješće dostupno i na sljedećoj poveznici.
Javno savjetovanje o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i kultura za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj (model C)

3. lipnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i kultura za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj (model C).

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti vezano uz navedenu odluku.

Javno savjetovanje otvoreno je do 2. srpnja 2020. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na poveznici.
(završeno: 10. lipnja 2020.) o Nacrtu Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

4. lipnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Javno savjetovanje otvoreno je do 10. lipnja 2020. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14318.
(završeno: 15. lipnja 2020.) o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021.

23. lipnja 2020.

Objavljeno je Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021., koje možete pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14334
Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021.

8. lipnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 8. lipnja do 15. lipnja 2020. godine na poveznici.  
(završeno: 17. lipnja 2020.) o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA

Izvješće o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o izmjeni i dopuni strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA, a u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima Propisi u cestovnom prometu, Prometna tehnika i Praktična nastava

14. srpnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o izmjeni i dopuni strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA, a u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima Propisi u cestovnom prometu, Prometna tehnika i Praktična nastava, a koje je provedeno od 10. do 17. lipnja 2020. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14348.
Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA

10. lipnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima Propisi u cestovnom prometu, Prometna tehnika i Praktična nastava.

Javno savjetovanje otvoreno je od 10. lipnja do 17. lipnja 2020. godine na poveznici
(završeno: 30. lipnja 2020.) o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

Izvješća o provedenim savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. i Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

2. srpnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješća o provedenim savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. i Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

Izvješća o provedenim savjetovanjima dostupna su na sljedećim poveznicama:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14180 i

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14402.
 
Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

29. lipnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. 

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 26. lipnja do 30. lipnja 2020. godine na poveznici. 
(završeno: 31. kolovoza 2020.) o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama

Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama

27. kolovoza 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 25. kolovoza do 31. kolovoza 2020. godine na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14635.