e-Savjetovanja koja je pokrenulo Ministarstvo znanosti i obrazovanja - 2021.

(završeno: 5. veljače 2021.) o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

21. siječnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima.

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti u izradu izmjene odredaba navedenoga pravilnika.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 21. siječnja do 5. veljače 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15790.

(završeno: 11. veljače 2021.) o Nacrtu Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. godine

15. veljače 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=15832


eSavjetovanje o Nacrtu Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine

28. siječnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti u izradu izmjene odredaba navedenoga pravilnika.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 27. siječnja do 11. veljače 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15832

(završeno: 25. ožujka 2021.) o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj

Izvješće o provedenom savjetovanju − Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj

30. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16028.

Savjetovanje je trajalo od 23. veljače do 25. ožujka 2021. godine.

 
eSavjetovanje o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj

24. veljače 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj.

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti vezano uz prijedlog navedene odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 23. veljače do 25. ožujka 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16028
 
(završeno: 29. travnja 2021.) o Prijedlogu Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022.

Javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022.

1. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
Javno savjetovanje otvoreno je do 29. travnja 2021. godine i dostupno na portalu eSavjetovanja, na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16284.

(završeno: 29. travnja 2021.) o Prijedlogu Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022.

Javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022.

1. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Javno savjetovanje otvoreno je do 29. travnja 2021. godine i dostupno na portalu eSavjetovanja, na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16287.

(završeno: 25. travnja 2021.) o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

29. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022..

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16364.


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

15. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 15. do 25. travnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16364

(Rok: 16. svibnja 2021.) o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika

16. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 16. travnja do 16. svibnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16375

(Rok: 22. svibnja 2021.) o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

22. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je od 22. travnja do 22. svibnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16416

(završeno: 7. svibnja 2021.) o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

13. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature.

Savjetovanje je trajalo od 22. travnja do 7. svibnja 2021. godine.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16420


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

22. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je od 22. travnja do 7. svibnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16420

(završeno: 8. svibnja 2021.) o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

18. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16444
 


Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

29. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Javno savjetovanje otvoreno je do 8. svibnja 2021. godine i dostupno na portalu eSavjetovanja, na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16444

Sažetak

U postojećem Pravilniku propisani su rokovi vezano uz postupak odabira ponuda za izvođenje izvanučioničke nastave te se u slučaju elementarnih nepogoda, epidemija bolesti ili nastajanja drugih okolnosti učenicima ne može omogućiti realizacija planirane izvanučioničke nastave jer školske ustanove nisu u mogućnosti realizirati odlazak učenika na jednodnevnu ili višednevnu izvanučioničku nastavu sukladno propisanim rokovima.

Izmjenama i dopunama Pravilnika nakon prestanka okolnosti na temelju kojih učenici nisu mogli sudjelovati u planiranoj izvanučioničkoj nastavi te školske ustanove nisu imale mogućnost provođenja propisanog postupka odabira ponuda, omogućit će se provođenje postupka u kraćem vremenu od propisanog te će se planirana izvanučinička nastava moći realizirati.

Isto tako, u slučaju potrebe, izmjenama i dopunama Pravilnika omogućuje se održavanje sastanaka na daljinu za roditelje učenika za koje se planirana izvanučionička nastava.

U slučaju elementarnih nepogoda, epidemija bolesti ili nastajanja drugih okolnosti, sve ponude potencijalnih davatelja usluga dostavljat će se elektroničkim putem, a ne zemaljskom poštom kako je propisano postojećim Pravilnikom.

Zbog uočenih neujednačenih postupanja vezano uz unošenje podataka u Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave, kao i usklađivanja s propisima kojima je uređeno pružanje usluga u turizmu, mijenja se i navedeni obrazac.

(završeno: 14. svibnja 2021.) o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

7. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022..

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 7. svibnja do 14. svibnja 2021. godine na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16526.
(Rok: 9. lipnja 2021.) o Nacrtu Smjernica za rad s učenicima s teškoćama

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Smjernica za rad s učenicima s teškoćama

10. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Smjernica za rad s učenicima s teškoćama te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 10. svibnja do 9. lipnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16546

(Rok: 9. lipnja 2021.) o Nacrtu Odluke o donošenju Nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednju školu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju Nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednju školu

10. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Odluke o donošenju Nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednju školu te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 10. svibnja do 9. lipnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16551

(Rok: 9. lipnja 2021.) o Nacrtu Odluke o donošenju Nastavnih planova posebnih kurikuluma za osnovnu školu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju nastavnih planova posebnih kurikuluma za osnovnu školu

10. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Odluke o donošenju Nastavnih planova posebnih kurikuluma za osnovnu školu te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 10. svibnja do 9. lipnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16548

(Rok: 25. svibnja 2021.) o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine

10. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 10. svibnja do 25. svibnja 2021. godine na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16543

(Rok: 12. lipnja 2021.) o Prijedlogu Zakona o obrazovanju odraslih

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o obrazovanju odraslih

13. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 13. svibnja do 12. lipnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16574

(Rok: 20.svibnja 2021.) o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022.

13. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Odluke o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022. te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 13. do 20. svibnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16588