e-Savjetovanja koja je pokrenulo Ministarstvo znanosti i obrazovanja - 2021.

(završeno: 5. veljače 2021.) o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

21. siječnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima.

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti u izradu izmjene odredaba navedenoga pravilnika.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 21. siječnja do 5. veljače 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15790.

(završeno: 11. veljače 2021.) o Nacrtu Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. godine

15. veljače 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=15832


eSavjetovanje o Nacrtu Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine

28. siječnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti u izradu izmjene odredaba navedenoga pravilnika.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 27. siječnja do 11. veljače 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15832

(završeno: 25. ožujka 2021.) o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj

Izvješće o provedenom savjetovanju − Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj

30. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16028.

Savjetovanje je trajalo od 23. veljače do 25. ožujka 2021. godine.

 
eSavjetovanje o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj

24. veljače 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj.

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti vezano uz prijedlog navedene odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 23. veljače do 25. ožujka 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16028
 
(završeno: 29. travnja 2021.) o Prijedlogu Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022.

Javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022.

1. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
Javno savjetovanje otvoreno je do 29. travnja 2021. godine i dostupno na portalu eSavjetovanja, na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16284.

(završeno: 29. travnja 2021.) o Prijedlogu Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022.

Javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022.

1. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Javno savjetovanje otvoreno je do 29. travnja 2021. godine i dostupno na portalu eSavjetovanja, na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16287.

(završeno: 25. travnja 2021.) o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

29. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022..

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16364.


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

15. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 15. do 25. travnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16364

(završeno: 16. svibnja 2021.) o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika

8. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika koje je dostupno na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16375.


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika

16. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 16. travnja do 16. svibnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16375

(završeno: 22. svibnja 2021.) o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju − Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

10. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16416

Savjetovanje je trajalo od 22. travnja do 22. svibnja 2021. godine.


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

22. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je od 22. travnja do 22. svibnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16416

(završeno: 7. svibnja 2021.) o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

13. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature.

Savjetovanje je trajalo od 22. travnja do 7. svibnja 2021. godine.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16420


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

22. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je od 22. travnja do 7. svibnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16420

(završeno: 8. svibnja 2021.) o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

18. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16444
 


Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

29. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Javno savjetovanje otvoreno je do 8. svibnja 2021. godine i dostupno na portalu eSavjetovanja, na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16444

Sažetak

U postojećem Pravilniku propisani su rokovi vezano uz postupak odabira ponuda za izvođenje izvanučioničke nastave te se u slučaju elementarnih nepogoda, epidemija bolesti ili nastajanja drugih okolnosti učenicima ne može omogućiti realizacija planirane izvanučioničke nastave jer školske ustanove nisu u mogućnosti realizirati odlazak učenika na jednodnevnu ili višednevnu izvanučioničku nastavu sukladno propisanim rokovima.

Izmjenama i dopunama Pravilnika nakon prestanka okolnosti na temelju kojih učenici nisu mogli sudjelovati u planiranoj izvanučioničkoj nastavi te školske ustanove nisu imale mogućnost provođenja propisanog postupka odabira ponuda, omogućit će se provođenje postupka u kraćem vremenu od propisanog te će se planirana izvanučinička nastava moći realizirati.

Isto tako, u slučaju potrebe, izmjenama i dopunama Pravilnika omogućuje se održavanje sastanaka na daljinu za roditelje učenika za koje se planirana izvanučionička nastava.

U slučaju elementarnih nepogoda, epidemija bolesti ili nastajanja drugih okolnosti, sve ponude potencijalnih davatelja usluga dostavljat će se elektroničkim putem, a ne zemaljskom poštom kako je propisano postojećim Pravilnikom.

Zbog uočenih neujednačenih postupanja vezano uz unošenje podataka u Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave, kao i usklađivanja s propisima kojima je uređeno pružanje usluga u turizmu, mijenja se i navedeni obrazac.

(završeno: 14. svibnja 2021.) o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

8. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022., a koje je provedeno od 7. do 14. svibnja 2021. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16526.

 
Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

7. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022..

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 7. svibnja do 14. svibnja 2021. godine na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16526.
(završeno: 9. lipnja 2021.) o Nacrtu Smjernica za rad s učenicima s teškoćama

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Smjernica za rad s učenicima s teškoćama

12. srpnja 2021.

Javno savjetovanje bilo je otvoreno u razdoblju od 10. svibnja 2021. godine do 9. lipnja 2021. godine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Smjernica za rad s učenicima s teškoćama.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16546


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Smjernica za rad s učenicima s teškoćama

10. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Smjernica za rad s učenicima s teškoćama te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 10. svibnja do 9. lipnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16546

(završeno: 9. lipnja 2021.) o Nacrtu Odluke o donošenju Nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednju školu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju Nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednju školu

10. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Odluke o donošenju Nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednju školu te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 10. svibnja do 9. lipnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16551

(završeno: 9. lipnja 2021.) o Nacrtu Odluke o donošenju Nastavnih planova posebnih kurikuluma za osnovnu školu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju nastavnih planova posebnih kurikuluma za osnovnu školu

10. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Odluke o donošenju Nastavnih planova posebnih kurikuluma za osnovnu školu te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 10. svibnja do 9. lipnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16548

(završeno: 25. svibnja 2021.) o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine

27. svibnja 2021.

Javno savjetovanje bilo je otvoreno u razdoblju od 10. svibnja do 25. svibnja 2021. godine
 
Izvješće o provedenom javnom savjetovanju dostupno je na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16543.

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine

10. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 10. svibnja do 25. svibnja 2021. godine na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16543

(završeno: 12. lipnja 2021.) o Prijedlogu Zakona o obrazovanju odraslih

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o obrazovanju odraslih

13. srpnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o obrazovanju odraslih koje je dostupno na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16574.Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o obrazovanju odraslih

13. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 13. svibnja do 12. lipnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16574

(završeno: 20. svibnja 2021.) o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022.

7. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022. koje je dostupno na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16588.

 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022.

13. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Odluke o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022. te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 13. do 20. svibnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16588
(završeno: 17. lipnja 2021.) o Nacrtu Pravilnika o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja

19. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Pravilnika o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.
Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 19. svibnja 2021. do 17. lipnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16625.

Postojeći Pravilnik nije mijenjan od njegova donošenja (1997. godine) te je zbog promjena u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te s ciljem povećanja obuhvata djece predškolske dobi u sustavu odgoja i obrazovanja potrebno donijeti novi Pravilnik. U postojećem Pravilniku propisana su mjerila, ali ona nisu usklađena s postojećim propisima. Također, u manjim sredinama u kojima nema dječjih vrtića potrebno je omogućiti djeci uključivanje u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja. U skladu s potrebama, interesima i sposobnostima djece Pravilnikom se propisuju i uvjeti za izvođenje kraćih programa u skladu sa standardima te ciljevima i ishodima kurikularnih dokumenata koje donosi ministar nadležan za obrazovanje. Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o predloženome Nacrtu Pravilnika o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja te nakon provedenoga postupka savjetovanja donijeti konačnu odluku o donošenju Pravilnika. Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti traje 30 dana. Povratna informacija bit će objavljena u sustavu e-savjetovanja.
(završeno: 15. lipnja 2021.) o Nacrtu Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

1. lipnja 2021.

Slijedom članka 17. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskome kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, broj 20/21), Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira te ovim putem poziva zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.  

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 1. lipnja do 15. lipnja 2021. i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16736.

(Rok: 14. srpnja 2021.) o Kurikulumu za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Kurikulumu za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

15. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Kurikulum za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 14. lipnja do 14. srpnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16851

(Rok: 14. srpnja 2021.) o Kurikulumu za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Kurikulumu za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

15. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Kurikulum za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 14. lipnja do 14. srpnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16854

(Rok: 14. srpnja 2021.) o Kurikulumu za nastavni predmet Njemački jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Kurikulumu za nastavni predmet Njemački jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

15. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Kurikulum za nastavni predmet Njemački jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 14. lipnja do 14. srpnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16858

(Rok: 14. srpnja 2021.) o Kurikulumu za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Kurikulumu za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

15. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Kurikulum za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 14. lipnja do 14. srpnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16864

(Rok: 14. srpnja 2021.) o Kurikulumu za nastavni predmet Matematika za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Kurikulumu za nastavni predmet Matematika za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

15. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Kurikulum za nastavni predmet Matematika za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 14. lipnja do 14. srpnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16861

(završeno: 20. lipnja 2021.) o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

28. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. koje je dostupno na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16875


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

16. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022..

Javno savjetovanje otvoreno je od 15. do 20. lipnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16875