Posebni savjetnici ministra

OBRAZAC O PODACIMA O POSEBNOM SAVJETNIKU
 
IME I PREZIME PODRUČJE ZA KOJE JE IMENOVAN IZNOS NAKNADE
DRAGICA TAHIRI                           posebna savjetnica ministra znanosti i obrazovanja za obrazovanje romske nacionalne manjine                                                                     5.000,00 kn mjesečno neto 
dr. sc. IVANA PAVIĆ ŠIMETIN posebna savjetnica ministra znanosti i obrazovanja za prevenciju zaraznih bolesti u sustavu obrazovanja 5.000,00 kn mjesečno neto
prof. dr. sc. KREŠO ZADRO posebni savjetnik ministra znanosti i obrazovanja za reformske procese u sustavu obrazovanja 5.000,00 kn mjesečno neto
prof. dr. sc. JOSIP BURUŠIĆ posebni savjetnik ministra znanosti i obrazovanja za cjelodnevnu školu 5.000,00 kn mjesečno neto