e-Savjetovanja koja je pokrenulo Ministarstvo znanosti i obrazovanja - 2024.

(završeno: 16. veljače 2024.) o Odluci o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za 3D tehnologije/tehničarka za 3D tehnologije (011234) u obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za 3D tehnologije/tehničarka za 3D tehnologije (011234) u obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

19. siječnja 2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Odluku o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za 3D tehnologije/tehničarka za 3D tehnologije (011234) u obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar za 3D tehnologije/tehničarka za 3D tehnologije izradila je Tehnička škola Slavonski Brod u okviru projektnih aktivnosti Regionalnog centra kompetentnosti „Slavonika“ 5.0“, a predložila Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih sukladno članku 8. Zakona o strukovnom obrazovanju.

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar za 3D tehnologije/tehničarka za 3D tehnologije osigurava privlačan, inovativan, fleksibilan i tehnološki napredan model stjecanja kompetencija relevantnih na tržištu rada.

Tehnička škola Slavonski Brod osigurala je prostorne, materijalne i kadrovske uvjete za provedbu strukovnog kurikuluma nakon uvođenja te će ga početi primjenjivati od školske godine 2024./2025. Početak provedbe za ostale srednje škole koje iskažu interes za provedbu kurikuluma te ispunjavaju materijalne i kadrovske uvjete planira se od školske godine 2025./2026. 

Javno savjetovanje otvoreno je od 17. siječnja 2024. do 16. veljače 2024. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=26221  
(Rok: 13. ožujka 2024.) o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu prijave i provođenju vrednovanja prethodnog učenja

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu prijave i provođenju vrednovanja prethodnog učenja

12. veljače 2024.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt prijedloga Pravilnika o načinu prijave i provođenju vrednovanja prethodnog učenja.
 
Javno savjetovanje otvoreno je od 12. veljače 2024. do 13. ožujka 2024. godine i dostupno je na portalu e-Savjetovanja, na sljedećoj poveznici: 
1. Nacrt prijedloga Pravilnika o načinu prijave i provođenju vrednovanja prethodnog učenja - https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=26400
(Rok: 4. ožujka 2024.) o Odluci o izmjeni Odluke o donošenju Nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednju školu

Savjetovanje s javnošću o Odluci o izmjeni Odluke o donošenju Nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednju školu

23. veljače 2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju Nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednju školu.

Javno savjetovanje otvoreno je od 24. veljače do 4. ožujka 2024. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=26574