Državne stipendije za studente nižeg socio-ekonomskog statusa

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Narodne novine, broj 106/21) svake akademske godine provodi se javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za studente nižega socio-ekonomskog statusa.
 
Studenti se mogu natjecati za dodjelu državnih stipendija u sljedećim kategorijama:
 
  1. D-1 - studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona; djeca civilnih osoba poginulih, umrlih ili nestalih u Domovinskom ratu, djeca civilnih invalida iz Domovinskog rata i civilni invalidi iz Domovinskog rata iz članka 45. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata;
  2. E - studenti slabijega socio-ekonomskog statusa (prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne smiju prelaziti 65% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom);
  3. P - studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.
 
Aktualni natječaj za pojedinu akademsku godinu raspisuje se do 15. listopada, a studenti prijavu podnose ispunjavanjem elektroničkog obrasca na internetskoj stranici https://drzavnestipendije.mzo.hr/.
 
Sredstva za natječaj osigurana su u Državnome proračunu i Europskome socijalnom fondu (ESF) u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., odnosno projekta „Dodjela stipendija studentima nižega socio-ekonomskog statusa“.
 
Iznos stipendije je 1.200 kuna, a isplaćuje se mjesečno tijekom devet mjeseci.
 

Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2021./2022. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj - Rok: 3. studenoga 2021. do 12.00 sati 
objavljeno 13. listopada 2021.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa (Narodne novine, broj 106/21.)
objavljeno 13. listopada 2021.
 

Obavijest o utvrđivanju rang-liste na temelju snižavanja praga Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. i rang-lista kandidata kojima je prihvaćen prigovor
objavljeno 17. veljače 2021.


Rang-liste kandidata kojima je prihvaćen prigovor na rezultate Natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. i rang-liste kandidata na temelju snižavanja praga
objavljeno 26. siječnja 2021.


Rezultati Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021.
objavljeno 19. prosinca 2020.


Obavijest - Rezultati Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. - objavljeno 18. prosinca 2020.

Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj - Rok: 3. studenoga 2020.