Državne stipendije za studente nižeg socio-ekonomskog statusa

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Narodne novine, broj 83/2018.) svake akademske godine provodi se javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za studente nižega socio-ekonomskog statusa.

Pravo na državnu stipendiju imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj:
 
a) na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim stručnim studijima te
b) studenti s invaliditetom i studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

Studenti se mogu natjecati za dodjelu državnih stipendija u sljedećim kategorijama:
 
  1. D-1 – studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona (prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne smiju prelaziti 60% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom);
  2. E – studenti slabijega socio-ekonomskog statusa (prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne smiju prelaziti 65% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom);
  3. P – studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

Aktualni natječaj za pojedinu akademsku godinu raspisuje se do 15. listopada, a studenti prijavu podnose ispunjavanjem elektroničkog obrasca na internetskoj stranici https://drzavnestipendije.mzo.hr/.

Sredstva za natječaj osigurana su u Državnome proračunu i Europskome socijalnom fondu (ESF) u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., odnosno projekta „Dodjela stipendija studentima nižega socio-ekonomskog statusa“.

Iznos stipendije je 1.200 kuna, a isplaćuje se mjesečno tijekom devet mjeseci.
Obavijest o utvrđivanju rang-liste na temelju snižavanja praga Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. i rang-lista kandidata kojima je prihvaćen prigovor
objavljeno 17. veljače 2021.


Rang-liste kandidata kojima je prihvaćen prigovor na rezultate Natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. i rang-liste kandidata na temelju snižavanja praga
objavljeno 26. siječnja 2021.


Rezultati Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021.
objavljeno 19. prosinca 2020.


Obavijest - Rezultati Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. - objavljeno 18. prosinca 2020.
 
 
Rok: 3. studenoga 2020.