Obzor 2020.

Obzor 2020. (Horizon 2020) je Okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije. Riječ je o financijskom instrumentu za provedbu Unije inovacija, jedne od vodećih inicijativa strategije Europa 2020., čiji je cilj osigurati konkurentnost Europe na svjetskom tržištu. Program Obzor 2020. je dio nastojanja da se potakne rast i stvore nova radna mjesta u Europi.

Provodit će se u razdoblju od 2014. do 2020. godine, a za njegovu će provedbu biti osiguran proračun od gotovo 80 milijardi eura.

Sve informacije o programu dostupne su na hrvatskome portalu Obzora 2020.