Međunarodna suradnja škola

Republika Hrvatska je od 2009. godine djelomično sudjelovala u aktivnostima Programa za cjeloživotno učenje- programu Europske unije koji potiče razmjenu i suradnju između obrazovnih ustanova, individualnu mobilnost učenika/studenata te obrazovnih stručnjaka, kao i usavršavanje u strukovnim područjima, što je istovremeno i priprema sudionika za uspješno sudjelovanje na europskom tržištu rada.

Punopravnim ulaskom Republike Hrvatske u Program za cjeloživotno učenje od 2011. godine, hrvatskim predškolskim ustanovama, školama i visokim učilištima omogućeno je sudjelovanje u svim aktivnostima različitih potprograma ovog najvećeg europskog programa u području obrazovanja u kojemu sudjeluje 27 država članica Europske unije te Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska.

U Hrvatskoj Program provodi Agencija za mobilnost i projekte Europske Unije koja s ciljem upoznavanja mogućih budućih korisnika o mogućnostima sudjelovanja u potprogramima ovog važnog europskog programa organizira i održava radionice i Info dane u različitim hrvatskim gradovima.

Potprogrami namijenjeni osnovnim i srednjim školama su Comenius, namijenjen predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem obrazovanju i Leonardo Da Vinci, namijenjen isključivo strukovnim školama.

Uvjeti i rokovi podnošenja prijave za sudjelovanje u potprogramima, kao i upute za prijavu nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Program potpore međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola koji je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta provodilo od 2004. godine bio je pokrenut s ciljem pripreme obrazovne zajednice za sudjelovanje u budućim europskim programima. Punopravnim sudjelovanjem Republike Hrvatske u Programu za cjeloživotno učenje prestaje potreba potpore putem Programa potpore međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola budući da su putem Programa za cjeloživotno učenje u tu svrhu osigurana znatno veća sredstva.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja će, sukladno proračunskim mogućnostima, periodično raspisivati natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola isključivo za suradnju sa školama iz zemalja koje ne sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje.

Osnovne i srednje škole koje već imaju razvijenu ili planiraju uspostaviti međunarodnu suradnju sa školama srednjoistočne Europe mogu se također prijaviti na natječaj Akademije srednjoeuropskih škola (ACES) koji jednom godišnje raspisuje Interkulturelles Zentrum iz Beča u suradnji s udrugom Včelí dom iz Bratislave pod pokroviteljstvom Zaklade Erste.