Europski poslovi

Hrvatska kao država članica Europske unije sudjeluje u izradi zakonodavnih i nezakonodavnih akata EU-a.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sudjeluje u radu šest radnih skupina i odbora pri Vijeću EU-a:
 
  • Odbor za obrazovanje,
  • Radna skupina za istraživanje,
  • Zajednička radna skupina za istraživanje i nuklearna pitanja,
  • Odbor za Europski istraživački prostor i inovacije,
  • Radna skupina za svemir.

Nacrti akata koje izrađuju radne skupine i odbori usvajaju se na sastancima ministara EU-a.

Instrumenti za provedbu navedenih akata EU-a su programi EU-a.

Sredstva za njihovu provedbu osiguravaju se iz članarina svih država članica EU-a, a sudjelovanje je obvezno.

Na Ministarstvo znanosti i obrazovanja odnose se programi u području obrazovanja, znanosti i tehnologije.