Europski poslovi

Hrvatska kao država članica Europske unije sudjeluje u izradi zakonodavnih i nezakonodavnih akata EU-a.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sudjeluje u radu radnih skupina i odbora pri Vijeću EU-a:
 
Nacrti akata koje izrađuju radne skupine i odbori usvajaju se na sastancima ministara EU-a.
Instrumenti za provedbu navedenih akata EU-a su programi EU-a.
Sredstva za njihovu provedbu osiguravaju se iz članarina svih država članica EU-a, a sudjelovanje je obvezno.

Na Ministarstvo znanosti i obrazovanja odnose se programi u području obrazovanja, znanosti i tehnologije.