Programi obrazovanja


Erasmus+: program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. - 2020.

Program Erasmus+ ujedinio je 2014. godine sve programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta (Program za cjeloživotno učenje s njegovim potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, Mladi na djelu, Erasmus Mundus, Tempus itd.

Usmjeren je na dodanu EU vrijednost i predviđa tri vrste aktivnosti:
 
  1. mogućnosti učenja za pojedince u Europskoj uniji i izvan nje (mobilnost);
  2. institucionalnu suradnju obrazovnih ustanova, organizacija mladih, poduzetnika, lokalnih i regionalnih vlasti i udruga;
  3. potporu reformama u zemljama članicama s ciljem modernizacije sustava obrazovanja i osposobljavanja te promicanja inovacija, poduzetništva i zapošljivosti.

Dvije trećine sredstava namijenjeno je za potporu mobilnosti s ciljem unaprjeđenja znanja i vještina. Ujedinjena struktura programa Erasmus+ značajnim povećanjem sredstava omogućit će Europskoj uniji da učenicima, studentima, mladima i nastavnicima omogući razvoj vještina, ostvarivanje osobnog razvoja i poveća mogućnosti zapošljavanja. Erasmus+ također promiče istraživanje i podučavanje u području europskih integracija te pruža potporu rekreativnome sportu.

Sedmogodišnji program ima proračun od 14,7 milijardi eura, što predstavlja povećanje od čak 40 posto u odnosu na prethodne programe. Vezano uz financijska sredstva raspoloživa Hrvatskoj, važno je spomenuti da će proračun programa na razini svih zemalja članica progresivni rast bilježiti od 2016. nadalje. Hrvatska je tako u 2014. raspolagala s početnim proračunom od 12.341,00 milijuna eura koji je tijekom 2014. porastao na 13.318,00 milijuna eura, dok je za 2015. godinu predviđen početni proračun od 12.952,00 milijuna eura (te se ponovno očekuju povećanja tijekom godine).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je nacionalno tijelo nadležno za strategiju programa Erasmus+ (za područja obrazovanja, osposobljavanja i sporta), a za provedbu je nadležna Agencija za mobilnosti i programe EU-a.