Programi znanosti i tehnologije

Znanost, istraživanje i tehnološki razvoj su prioriteti politika i aktivnosti Europske unije. Cilj je jačanje znanstvenih i tehnoloških osnova industrije EU kako bi postala konkurentnija u svjetskim razmjerima. U tom smislu EU potiče visoka učilišta, istraživačke institute i poduzeća u njihovim visokokvalitetnim istraživačkim i tehnološko-razvojnim djelatnostima, te podupire napore koje ulažu u međusobnu suradnju.

Obzor 2020. (Horizon 2020) program je Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT). Obzor 2020. će pridonijeti ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije, Europa 2020. i Unija inovacija (Innovation Union) te izgradnji Europskog istraživačkog prostora (European Research Area).

Struktura Obzora 2020. temelji se na tri glavna prioriteta:
 

 • Izvrsna znanost (Excellent Science),
 • Industrijsko vodstvo (Industrial Leadership),
 • Društveni izazovi (Societal Challenges).


Nacionalne osobe za kontakt pružaju potporu i informacije potencijalnim sudionicima u projektima u cijelom projektnom ciklusu, pomažu pri traženju partnera za sudjelovanje u projektima, pomažu pri financijskim i pravnim pitanjima; organiziraju informativne dane, stručne radionice, pojedinačne konzultacije i konferencije s naglaskom na Obzor 2020. te sudjeluju i u tematskim NCP projektima potpore i umrežavanja.

Nacionalne osobe za kontakt djeluju u okviru Agencije za mobilnost i programe EU-a (AMPEU), Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS).

Osim okvirnog programa, programi iz područja znanosti i tehnologije u kojima mogu sudjelovati institucije iz Hrvatske su EUREKA i COST. Program EUREKA se odnosi na međuvladinu europsku suradnju kroz tržišno orijentirane istraživačke projekte u kojima sudjeluje gospodarski sektor, razvojno-istraživački centri i visoka učilišta. Program COST (Co-operation in Science and Technology) je program projektne suradnje na temeljnom istraživanju od općeg interesa zbog stvaranja zajedničkih standarda za cijelu Europu uz financiranje na nacionalnoj razini.

U cilju uspješnog sudjelovanja i stvaranja pozitivne slike Hrvatske, Ministarstvo znanosti i obrazovanja svim institucijama čiji znanstvenici pripremaju projekte u okviru programa FP, EUREKA i COST, predlaže da prije upućivanja prijedloga projekta, dobiju suglasnost matične ustanove. Preporuča se da postupak dobivanja suglasnosti uključuje raspravu prijedloga projekta na sjednici znanstvenog vijeća ili ustrojavanje povjerenstva za međunarodne projekte, koje će dati svoje mišljenje o znanstvenom dijelu prijedloga projekta.

Korisni linkovi:
Podaci o nacionalnim osobama za kontakt prema pojedinim područjima:

Obzor 2020.
Obzor 2020. (Horizon 2020) je Okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije. Riječ je o financijskom instrumentu za provedbu Unije inovacija, jedne od vodećih inicijativa strategije Europa 2020., čiji je cilj osigurati konkurentnost Europe na svjetskom tržištu. Program Obzor 2020. je dio nastojanja da se potakne rast i stvore nova radna mjesta u Europi.

Provodit će se u razdoblju od 2014. do 2020. godine, a za njegovu će provedbu biti osiguran proračun od gotovo 80 milijardi eura.

Sve informacije o programu dostupne su na hrvatskome portalu Obzora 2020.
Euratom
Europska zajednica za atomsku energiju (European Atomic Energy Community - Euratom) potpisala je 1957. godine sporazum o Euratomu, u sklopu kojeg se i danas provode istraživanja u području energije.

Euratom je pravno odvojen od Europske unije te ima vlastiti Okvirni istraživački program, ali se unatoč tome provodi u sklopu zajedničkih institucija. Euratom djelomično regulira upravljanje nuklearnim resursima i istraživačkim aktivnostima.

Program Euratom sastoji se od dva pridružena specifična programa.

 • Prvi se odnosi na tzv. indirektne akcije vezane uz istraživanja u području energije fuzije te nuklearne fisije i zaštite od zračenja.
 • Drugi se odnosi na tzv. direktne akcije u području nuklearnih istraživanja koja provodi Zajednički istraživački centar Europske komisije (Joint Research Centre- JRC). Isti je osnovan u sklopu sporazuma o Euratomu te je u međuvremenu postao europska vodeća institucija u području nuklearnih istraživanja.
  Više informacija o Euroatomu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Nacionalna osoba za kontakt:
Euratom
Nevenka Novosel
Faks/Fax: +385 1 4881 780
E-pošta/E-mail: nevenka.novosel@dzrns.hr
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost/State Office for Radiological and Nuclear Safety

JRC
Zajednički istraživački centar

Zajednički istraživački centar (Joint Research Centre- JRC) predstavlja znanstveno-stručnu komponentu Europske komisije, čija uloga je osigurati znanstveno-stručnu potporu politikama Europske unije.

Zajednički istraživački centar Europske komisije obuhvaća sedam (7) znanstveno-istraživačkih instituta:

 • IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), Geel, Belgija
 • IE (Institute for Energy), Petten, Nizozemska
 • ITU (Institute for Transuranium Elements), Karlsruhe, Njemačka
 • IPSC (Institute for the Protection and Security of the Citizen), Ispra, Italija
 • IHCP (Institute for Health and Consumer Protection), Ispra, Italija
 • IES (Institute for Environment and Sustainability), Ispra, Italija
 • IPTS (Institute for Prospective Technological Studies), Sevilja, Španjolska.

Uprava za proširenje i integraciju zajedničkoga istraživačkog centra (JRC Enlargement and Integration Action) nalazi se u Bruxellesu, Belgija, a usredotočena je na istraživačke potrebe zemalja kandidatkinja s ciljem da ubrza njihovu pripremu za ulazak u Europsku uniju.

Znanstvenu i stručnu suradnju sa Zajedničkim istraživačkim centrom moguće je ostvariti sudjelovanjem hrvatskih znanstvenika u stručnim tečajevima i radionicama JRC-a, zajedničkim istraživačkim projektima, umrežavanjem ustanova, sporazumom o suradnji te uz mogućnost zapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta u Zajedničkome istraživačkom centru, odnosno njegovim institutima.

Više informacija o Zajedničkome istraživačkom centru Europske komisije možete pronaći ovdje.

Nacionalna osoba za kontakt:
Vanja Malašić
Telefon/Phone: +385 1 5556 890
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: vanja.malasic@mobilnost.hr
Agencija za mobilnost i programe EU/Agency for Mobility and EU Programmes

EURAXESS
EURAXESS centar dio je europske mreže koja se sastoji od više od 260 centara u 40 zemalja Europe.

Cilj je pružiti savjetodavnu pomoć mobilnim istraživačima i ukloniti prepreke koje sputavaju mobilnost istraživača. Uz to, EURAXESS pruža usluge sveučilištima, znanstvenim institutima te industriji koji žele zaposliti strane istraživače.

EURAXESS portal spaja četiri inicijative Europske unije sa zajedničkim ciljem uspostava Europe kao centra izvrsnosti za istraživačke karijere:
COST
COST - European Cooperation in Science and Technology

Osnovan 1971. na Ministarskoj konferenciji zemalja članica Europske zajednice, EFTA-e te Turske i bivše Jugoslavije u ulozi promatrača. Godinu kasnije SFRJ postala je članicom COST-a, a hrvatski znanstvenici odmah su se uključili u tada postojeća projektna područja: telekomunikacije, promet i oceanografiju.

RH je punopravnom članicom postala 1992. Hrvatski znanstvenici imali su prvu koordinaciju od zemalja izvan EU u projektima:
 • „Zaštita podzemnih voda u krškom području“ (Geološki institut, Zagreb) i
 • „Biomedicinski efekti elektromagnetskih zračenja“ (Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu).
COST umrežavanje nacionalnih istraživanja. Financiranje je nacionalno, a troškove putovanja, izvještavanja i administrativne procedure podmiruje COST Office iz sredstava Europske komisije.

Struktura:

COST Ministerial Conference: Sve političke i dugoročne odluke donose se na ministarskim konferencijama koje se održavaju prema potrebi.
 
 • Committee of Senior Officials (CSO): Donosi sve odluke koje se tiču COST-a.
 • Domaine Committee (DC): Čine znanstvenici iz pojedinih istraživačkih područja.
 • Management Committee (MC): Upravlja svakim projektom/akcijom.
 • COST Office/COST Association: COST Association (CA) osnovana je kao pravna osoba COST-a 2013. godine (neprofitna međunarodna organizacija prema belgijskim zakonima), a Hrvatska je bila jedna od 12 zemalja osnivača. Kasnije su se asocijaciji pridružile i sve ostale punopravne članice COST-a kojih je 35, uz Izrael kao pridruženu članicu.

COST , formalno-pravno, projekt Obzora 2020. koji je izdvojeno oko 350 milijuna eura.

Procedura uključivanja u COST /akcije jednostavna je.

Odgovarajuća institucija (fakultet, sveučilište, znanstveno-istraživački institut) treba poslati zahtjev s kraćim opisom dijela s kojim će predloženi znanstvenici sudjelovati u projektu. Zahtjev treba potpisati dekan fakulteta, rektor sveučilišta i/ili ravnatelj instituta.

Ako je riječ o zahtjevu institucije/tvrtke koja nije u znanstvenome sustavu RH (mala i srednja poduzeća i sl.), tada je potrebno i jamstvo potpisano od direktora tvrtke da će biti u stanju omogućiti sudjelovanje svojih znanstvenika za vrijeme cijelog trajanja projekta/akcije.

COST projekti u pravilu traju četiri (4) godine.

Treba spomenuti kako je Republika Hrvatska vrlo aktivna članica ovog programa te da mnoge COST akcije generiraju projekte za Obzor 2020. te, u manjoj mjeri, za EUREKA-u.

Nekoliko osnovnih vrijednosti COST-a su „bottom up“, fleksibilnost otvorenost zemljama izvan Europe sudjelovanje u projektima.

U velikom broju projekata sudjeluju institucije iz Argentine, Australije, Indije, Japana, Južne Koreje, Kanade, Kine, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država itd.

S hrvatske strane, institucije koje sudjeluju u mnogobrojnim COST projektima su Institut Ruđer Bošković, Šumarski institut, Građevinski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Institut Ivo Pilar i mnogi drugi.

Više informacija moguće je pronaći na poveznici.