Pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije

Cilj projekta „Pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije“ je ponuditi sveobuhvatan pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije (STI područje) u Hrvatskoj te analizu i vrednovanje javnih politika u STI području uz naglasak na njihovu funkcionalnost, efikasnost i mehanizme upravljanja. Rezultati će uključivati primjere dobre prakse, strukturnih rješenja te preporuka za poboljšanje efikasnosti javnih ulaganja, kao i adresiranje specifičnih problema. Ovime će se omogućiti metodološki utemeljeno i promišljeno oblikovanje te implementacija budućih javnih politika u STI području kako bi se ostvario glavni cilj unaprjeđenja utjecaja javnih potpora za znanost, tehnologiju i inovacije na produktivnost i gospodarski rast.

Projekt se provodi u tri komponente:
 
1. „Quality and coherence of the policy mix“
2. „Functional and governance analysis“
3. „Monitoring and evaluation“.

Rezultat provedene prve komponente je analitički izvještaj „Analysis of the Quality and Coherence of the Policy Mix“ koji pruža detaljan uvid u mjere financiranja znanosti, tehnologije i inovacija u Hrvatskoj te koliko one odgovaraju na potrebe zemlje.
Izvještaj se sastoji od tri dijela: „Needs Assessment“, „Policy mix“ i „Recommendations“. „Needs Assessment“ ispituje potražnju za inovacijama identificirajući potrebe gospodarstva te analizira okruženje i vanjske faktore važne za oblikovanje i implementaciju politika u STI području s fokusom na prepoznavanje snaga i slabosti sustava. „Policy mix“ sadrži informacije o svim javnim potporama za znanost, tehnologiju i inovacije, identificira glavna područja i mehanizme intervencije te ocjenjuje u kojoj mjeri oni odgovaraju na potrebe sustava. Posljednji dio, „Recommendations“, identificira područja intervencije nužna za unaprjeđenje upravljanja politikama u STI području, jačanje kapaciteta za istraživanje te poticanje inovacija.

Nadovezujući se na nalaze analitičkog izvješća prve komponente, drugo izvješće „Governance and Functional Analysis“ pruža detaljan uvid u sve prepreke i nedostatke s kojima se Hrvatska suočava tijekom procesa planiranja, provedbe i upravljanja IRI projektima, kao i preporuke za rješavanje prepreka u inovacijskome sustavu. Na temelju provedene analize dane su preporuke koje su podijeljene u šest prioritetnih područja: „Policy governance and coordination“, „Program design“, „Interactions with beneficiaries“, „Selection process“, „Monitoring and evaluation design, implementation, and learning“ i „Human resources“.

Projekt „Pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije“ financira se sredstvima tehničke pomoći u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ te se provodi uz savjetodavne usluge Svjetske banke. Glavni korisnik projekta je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a projekt se provodi u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) te ASOO DEFCO, Organizacijskom jedinicom za provedbu strukturnih instrumenata Europske unije. Projekt je započeo u svibnju 2019. godine, a predviđeno trajanje je 20 mjeseci.

Analitičke izvještaje 1. i 2. komponente možete preuzeti na sljedećim linkovima: Analitički izvještaj 1. komponente i Analitički izvještaj 2. komponente.