Pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije

Cilj projekta „Pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije“ je ponuditi sveobuhvatan pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije (STI područje) u Hrvatskoj te analizu i vrednovanje javnih politika u STI području uz naglasak na njihovu funkcionalnost, efikasnost i mehanizme upravljanja.

Rezultati će uključivati primjere dobre prakse, strukturnih rješenja te preporuka za poboljšanje efikasnosti javnih ulaganja, kao i adresiranje specifičnih problema. Ovime će se omogućiti metodološki utemeljeno i promišljeno oblikovanje te implementacija budućih javnih politika u STI području kako bi se ostvario glavni cilj unaprjeđenja utjecaja javnih potpora za znanost, tehnologiju i inovacije na produktivnost i gospodarski rast.

Projekt se provodi u tri komponente:
 
  1. „Quality and coherence of the policy mix“
  2. „Functional and governance analysis“
  3. „Monitoring and evaluation“.

U sklopu projekta izrađen je drugi izvještaj „Governance and Functional Analysis“ kao nastavak rezultata analitičkog izvještaja prve komponente „Analysis of the Quality and Coherence of the Policy Mix“ (link).

Drugi izvještaj „Governance and Functional Analysis“ pruža detaljan uvid u sve prepreke i nedostatke s kojima se Hrvatska suočava tijekom procesa planiranja, provedbe i upravljanja IRI projektima, kao i preporuke za rješavanje prepreka u inovacijskome sustavu. Na temelju provedene analize dane su preporuke koje su podijeljene u šest prioritetnih područja: „Policy governance and coordination“, „Program design“, „Interactions with beneficiaries“, „Selection process“, „Monitoring and evaluation design, implementation, and learning“ i „Human resources“. Drugi izvještaj možete preuzeti na linku: Analitički izvještaj 2. komponente.
 

Pisane vijesti | Projekti | EU fondovi