Fond solidarnosti Europske unije

Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom

Rok: Do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30. 11. 2021. godine, ovisno o tome što nastupa prije.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 28. siječnja 2021. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” kao otvoreni postupak koji se financira u sklopu Fonda solidarnosti Europske unije.

Pozivom će se podupirati provedba obnove infrastrukture i opreme, odnosno zgrada iz područja znanosti i obrazovanja oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Svrha Poziva je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara te popravak ili nabavu nove opreme oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Poziv su javna visoka učilišta (i njihove sastavnice za neintegrirana sveučilišta) upisana u Upisnik visokih učilišta MZO-a, javni znanstveni instituti upisani u Upisnik znanstvenih organizacija MZO-a te tijela državne uprave koja u sklopu svojeg ustrojstva imaju učilišta.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 953.868.867,49 HRK, a osiguran je u Državnome proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) i drugih izvora.

Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od dana objave Poziva, a krajnji rok dostave je do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30. 11. 2021. godine, ovisno o tome što nastupa prije.

Više informacija o Pozivu pročitajte na sljedećoj poveznici:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/obnova-infrastrukture-i-opreme-u-podrucju-obrazovanja-ostecene-potresom/

Održavanje online radionice - Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom”; FSEU.2021.MZO

Informativna online radionica za potencijalne prijavitelje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” održat će se u srijedu, 10. veljače 2021. godine, od 13.00 do 15.00 sati, na aplikaciji Zoom. Predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine predstavit će na radionici sadržaj Poziva, a predstavnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije održat će predavanje o javnoj nabavi, pravilima i najčešćim pogreškama.

Svi potencijalni prijavitelji obaviješteni su o održavanju online radionice e-mailom koji sadrži link za pristupanje radionici. Ostali zainteresirani potencijalni prijavitelji i dalje mogu slati pitanja vezana uz Poziv na adresu elektroničke pošte: ugovaranje@mzo.hr. Odgovori na postavljena pitanja bit će objavljeni tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr svakih sedam radnih dana.

Obrazac pitanja i odgovori - Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom”; FSEU.2021.MZO