Fond solidarnosti Europske unije

Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom

Rok: Do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30. 11. 2021. godine, ovisno o tome što nastupa prije.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 28. siječnja 2021. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” kao otvoreni postupak koji se financira u sklopu Fonda solidarnosti Europske unije.

Pozivom će se podupirati provedba obnove infrastrukture i opreme, odnosno zgrada iz područja znanosti i obrazovanja oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Svrha Poziva je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara te popravak ili nabavu nove opreme oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Poziv su javna visoka učilišta (i njihove sastavnice za neintegrirana sveučilišta) upisana u Upisnik visokih učilišta MZO-a, javni znanstveni instituti upisani u Upisnik znanstvenih organizacija MZO-a te tijela državne uprave koja u sklopu svojeg ustrojstva imaju učilišta.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 953.868.867,49 HRK, a osiguran je u Državnome proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) i drugih izvora.

Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od dana objave Poziva, a krajnji rok dostave je do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30. 11. 2021. godine, ovisno o tome što nastupa prije.

Više informacija o Pozivu pročitajte na sljedećoj poveznici:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/obnova-infrastrukture-i-opreme-u-podrucju-obrazovanja-ostecene-potresom/

Održavanje online radionice - Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom”; FSEU.2021.MZO

Informativna online radionica za potencijalne prijavitelje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” održat će se u srijedu, 10. veljače 2021. godine, od 13.00 do 15.00 sati, na aplikaciji Zoom. Predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine predstavit će na radionici sadržaj Poziva, a predstavnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije održat će predavanje o javnoj nabavi, pravilima i najčešćim pogreškama.

Svi potencijalni prijavitelji obaviješteni su o održavanju online radionice e-mailom koji sadrži link za pristupanje radionici. Ostali zainteresirani potencijalni prijavitelji i dalje mogu slati pitanja vezana uz Poziv na adresu elektroničke pošte: ugovaranje@mzo.hr. Odgovori na postavljena pitanja bit će objavljeni tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr svakih sedam radnih dana.

Obrazac pitanja i odgovori - Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom”; FSEU.2021.MZO
Prva izmjena dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ (referentni broj: FSEU.2021.MZO.)

Izmjene predmetnog Poziva odnose se na izmjene u navedenim dokumentima:

  • Upute za prijavitelje
  • Sažetak poziva
  • Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava
  • Opći uvjeti Ugovora
  • Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi
  • Prijavni obrazac
  • Prijavni obrazac 1a
  • Izjava prijavitelja
  • Izjava stručnjaka
  • Izjava prijavitelja o statusu s obzirom na (ne)povrativost PDV-a.

Izmijenjena dokumentacija objavljena je na središnjoj stranici ESI fondova na linku:
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/obnova-infrastrukture-i-opreme-u-podrucju-obrazovanja-ostecene-potresom/
 


31. ožujka 2021.

Obavještavamo Vas da se odgovori na pitanja o odredbama Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ (referentni broj: FSEU.2021.MZO.) zaprimana od objave predmetnog Poziva usklađuju s 1. Izmjenama Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ (referentni broj: FSEU.2021.MZO.) koje su objavljene 26. ožujka 2021. godine te će svi revidirani odgovori biti objavljeni u najkraćem mogućem roku.
 

Popis ugovorenih projekata

14. listopada 2021.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” s korisnikom Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 58.269,94 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
16. rujna 2021.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” sklopljen je s korisnikom, Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Ugovor za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 54.069.935,22 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
15. rujna 2021.

U okviru Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” s korisnikom Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor za provedbu operacija koja se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti 6.208.686,09 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 

29. srpnja 2021.

U okviru Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” s korisnikom Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor za provedbu operacija koja se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti 2.314.467,34 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
12. srpnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 7. srpnja 2021. godine potpisalo 42 projekta u okviru Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” u ukupnom iznosu od 2.140.837.980 kuna, a popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.