Fond solidarnosti Europske unije

Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom

Rok: Do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30. 11. 2021. godine, ovisno o tome što nastupa prije.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 28. siječnja 2021. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” kao otvoreni postupak koji se financira u sklopu Fonda solidarnosti Europske unije.

Pozivom će se podupirati provedba obnove infrastrukture i opreme, odnosno zgrada iz područja znanosti i obrazovanja oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Svrha Poziva je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara te popravak ili nabavu nove opreme oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Poziv su javna visoka učilišta (i njihove sastavnice za neintegrirana sveučilišta) upisana u Upisnik visokih učilišta MZO-a, javni znanstveni instituti upisani u Upisnik znanstvenih organizacija MZO-a te tijela državne uprave koja u sklopu svojeg ustrojstva imaju učilišta.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 953.868.867,49 HRK, a osiguran je u Državnome proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) i drugih izvora.

Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od dana objave Poziva, a krajnji rok dostave je do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30. 11. 2021. godine, ovisno o tome što nastupa prije.

Više informacija o Pozivu pročitajte na sljedećoj poveznici:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/obnova-infrastrukture-i-opreme-u-podrucju-obrazovanja-ostecene-potresom/

Održavanje online radionice - Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom”; FSEU.2021.MZO

Informativna online radionica za potencijalne prijavitelje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” održat će se u srijedu, 10. veljače 2021. godine, od 13.00 do 15.00 sati, na aplikaciji Zoom. Predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine predstavit će na radionici sadržaj Poziva, a predstavnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije održat će predavanje o javnoj nabavi, pravilima i najčešćim pogreškama.

Svi potencijalni prijavitelji obaviješteni su o održavanju online radionice e-mailom koji sadrži link za pristupanje radionici. Ostali zainteresirani potencijalni prijavitelji i dalje mogu slati pitanja vezana uz Poziv na adresu elektroničke pošte: ugovaranje@mzo.hr. Odgovori na postavljena pitanja bit će objavljeni tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr svakih sedam radnih dana.

Obrazac pitanja i odgovori - Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom”; FSEU.2021.MZO
Prva izmjena dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ (referentni broj: FSEU.2021.MZO.)

Izmjene predmetnog Poziva odnose se na izmjene u navedenim dokumentima:

 • Upute za prijavitelje
 • Sažetak poziva
 • Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava
 • Opći uvjeti Ugovora
 • Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi
 • Prijavni obrazac
 • Prijavni obrazac 1a
 • Izjava prijavitelja
 • Izjava stručnjaka
 • Izjava prijavitelja o statusu s obzirom na (ne)povrativost PDV-a.

Izmijenjena dokumentacija objavljena je na središnjoj stranici ESI fondova na linku:
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/obnova-infrastrukture-i-opreme-u-podrucju-obrazovanja-ostecene-potresom/
 


31. ožujka 2021.

Obavještavamo Vas da se odgovori na pitanja o odredbama Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ (referentni broj: FSEU.2021.MZO.) zaprimana od objave predmetnog Poziva usklađuju s 1. Izmjenama Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ (referentni broj: FSEU.2021.MZO.) koje su objavljene 26. ožujka 2021. godine te će svi revidirani odgovori biti objavljeni u najkraćem mogućem roku.
 

Popis ugovorenih projekata
18. 3. 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” s korisnikom Ministarstvo obrane sklopljena su pet ugovora za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije: Ugovor FSEU.2021.MZO.080 u vrijednosti od 16.729.910,71 HRK, Ugovor FSEU.2021.MZO.081 u vrijednosti od 12.667.187,50 HRK, Ugovor FSEU.2021.MZO.082 u vrijednosti od 4.473.784,42, Ugovor FSEU.2021.MZO.083 u vrijednosti od 10.948.437,50 HRK  i Ugovor FSEU.2021.MZO.084 u vrijednosti od 13.811.555,00 HRK. Operacije se odnose na obnovu građevina Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
28. 2. 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” s korisnikom Institutom Ruđer Bošković sklopljena su dva nova ugovora za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije: Ugovor FSEU.2021.MZO.078 u vrijednosti od 2.215.407,50 HRK i Ugovor FSEU.2021.MZO.079 u vrijednosti od 2.200.488,00 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
23. 12. 2021.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” s korisnikom Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 183.925,37 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
8. prosinca 2021.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” sklopljen je s korisnikom, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Ugovor za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 819.969,07 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
24. studenoga 2021.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” sklopljeni su s dvama korisnicima novi ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. S korisnikom Hrvatskim katoličkim sveučilištem sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 73.351,000,00 HRK, a s korisnikom Akademijom likovnih umjetnosti sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 216.000,00 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
16. studenoga 2021.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” sklopljen je s korisnikom, Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, Ugovor za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 313.827,97 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
12. studenoga 2021.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” sklopljeni su s trima korisnicima novi ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. S korisnikom Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 92.751,51 HRK, s korisnikom Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 6.687.750,00 HRK i s korisnikom Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 533.690,00 HRK. 
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
14. listopada 2021.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” s korisnikom Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 58.269,94 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
16. rujna 2021.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” sklopljen je s korisnikom, Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Ugovor za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 54.069.935,22 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
15. rujna 2021.

U okviru Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” s korisnikom Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor za provedbu operacija koja se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti 6.208.686,09 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 

29. srpnja 2021.

U okviru Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” s korisnikom Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor za provedbu operacija koja se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti 2.314.467,34 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
12. srpnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 7. srpnja 2021. godine potpisalo 42 projekta u okviru Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” u ukupnom iznosu od 2.140.837.980 kuna, a popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
VAŽNO! Zatvaranje Poziva - Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom FSEU.2021.MZO.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD), objavljuje obavijest o zatvaranju Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ (FSEU.2021.MZO), s istekom roka dostave projektnih prijedloga. Poziv se zatvara 30. studenoga 2021. godine.

Zatvaranje Poziva objavljuje se zbog isteka roka prijave na Poziv sukladno točki 3.2 Uputa za prijavitelje. Svrha Poziva je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluge utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovitu obnovu koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara te popravak ili nabavu nove opreme oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Ukupna predviđena sredstva za dodjelu propisana Pozivom iznose 1.907.737.734,98 HRK, a osigurana su u Državnome proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) u iznosu od 953.868.867,49 HRK i iz drugih izvora (npr. Nacionalnog plana oporavka i otpornosti) također u iznosu od 953.868.867,49 HRK.

Projektni prijedlozi koji se predaju nakon proteka roka za predaju, tj. nakon iskorištenja osiguranih sredstava, vraćaju se neotvoreni prijavitelju.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

Objava Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom“ – 2. PozivRok: Prijave se zaprimaju do 6. ožujka 2022. godine do 16.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 5. siječnja 2022. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” kao otvoreni privremeni postupak koji se financira u sklopu Fonda solidarnosti Europske unije.

Pozivom će se podupirati provedba obnove infrastrukture, odnosno zgrada iz područja znanosti i obrazovanja oštećenih u seriji potresa od 28. prosinca 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Svrha Poziva je nadoknada sredstava operacijama u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje, cjelovite obnove koje podrazumijevaju dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u seriji potresa koji su se događali počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Poziv su javna visoka učilišta (i njihove sastavnice za neintegrirana sveučilišta) upisana u Upisnik visokih učilišta MZO-a, javni znanstveni instituti upisani u Upisnik znanstvenih organizacija MZO-a te Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonu o Gradu Zagrebu kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja ili odgoja i obrazovanja.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 365.600.000 HRK, a osiguran je u Državnome proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) i drugih izvora.

Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od dana objave Poziva, a krajnji rok dostave je do 6. ožujka 2022. godine.

Više informacija o Pozivu pročitajte web stranici:
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/obnova-infrastrukture-u-podrucju-obrazovanja-ostecene-potresom-fseu-2022-mzo/
Obrazac pitanja i odgovori - Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom”; FSEU.2022.MZO
Produljenje roka za Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom“ – 2. Poziv

Produljenje roka: 14. ožujka 2022.


Važna obavijest! (4. ožujka 2022.)
Prva izmjena dokumentacije zbog produljenja roka za prijavu: U sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.), izmjenjuje se rok za dostavu projektnih prijedloga s 6. ožujka 2022. godine na 14. ožujka 2022. godine.
Druga izmjena dokumentacije i produljenje roka za prijavu za Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom – 2. Poziv“

Produljenje roka: 18. ožujka 2022.

Važna obavijest! (11. ožujka 2022.) 
Druga izmjena dokumentacije i produljenje roka za prijavu: U sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.), izmjenjuju se Upute za prijavitelje i rok za dostavu projektnih prijedloga s 14. ožujka 2022. godine na 18. ožujka 2022. godine.

Dokumenti

Treća izmjena dokumentacije i produljenje roka za prijavu za Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom – 2. Poziv

Produljenje roka: 28. ožujka 2022.

Važna obavijest! (18. ožujka 2022.)

Treća izmjena dokumentacije i produljenje roka za prijavu:
U sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.), izmjenjuju se Upute za prijavitelje, Prilog 8. UzP te se rok produljuje s 18. ožujka 2022. godine na 28. ožujka 2022. godine.
Napomena: Izmjena Poziva ne zahtijeva doradu projektnih prijedloga.

Dokumenti

VAŽNO! Zatvaranje Poziva Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom FSEU.2022.MZO.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD), objavljuje obavijest o zatvaranju Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom (FSEU.2022.MZO)“, s istekom roka dostave projektnih prijedloga. Poziv se zatvara 28. ožujka 2022. godine.
 
Zatvaranje Poziva objavljuje se zbog isteka roka prijave na Poziv sukladno točki 3.2 Uputa za prijavitelje. 
 
Svrha Poziva je nadoknada sredstava operacijama u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje, cjelovite obnove koje podrazumijevaju dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u seriji potresa koji su se događali počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara. 
 
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva iznosi 365.600.000 HRK, od čega je:
 
 • iznos sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) 182.800.000 HRK
 • iznos sredstava iz drugih izvora 182.800.000 HRK. 
 
Poziv je podijeljen u dvije grupe te su tako i podijeljena financijska sredstva:
 
 • Grupa 1. – iznos sredstava iz FSEU iznosi 30.000.000 HRK
 • Grupa 2. – iznos sredstava iz FSEU iznosi 152.800.000 HRK, a iz drugih izvora 182.800.000 HRK.
 
Projektni prijedlozi koji se predaju nakon proteka roka za predaju, tj. nakon iskorištenja osiguranih sredstava vraćaju se neotvoreni prijavitelju.
 
Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te na internetskoj stranici strukturnifondovi.hr.