Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Pronađeno 116 natječaja.
Rezultati druge faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 81/22, od 13. srpnja 2022. godineTestiranje je održano 23. rujna 2022. godine. 27.09.2022. | Zapošljavanje u Ministarstvu | Natječaji na neodređeno vrijeme
Rezultati prve faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 81/22, od 13. srpnja 2022. godineTestiranje je održano 15. rujna 2022. godine. 16.09.2022. | Zapošljavanje u Ministarstvu | Natječaji na neodređeno vrijeme
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljen u Narodnim novinama, broj 81/22, od 13. srpnja 2022. godineRok: 21. srpnja 2022.
Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 81/22, od 13. srpnja 2022. godine. 13.07.2022. | Zapošljavanje u Ministarstvu | Natječaji na neodređeno vrijeme
Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo znanosti i obrazovanjaRok: 21. srpnja 2022.
Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 81/22, od 13. srpnja 2022. godine. 13.07.2022. | Zapošljavanje u Ministarstvu | Natječaji na neodređeno vrijeme
Javna objava rješenja o prijamu u državnu službu 02.06.2022. | Zapošljavanje u Ministarstvu | Javna objava rješenja