Poziv na drugu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 7/24, od 17. siječnja 2024. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 132-01/23-01/00001
URBROJ: 533-02-24-0009
Zagreb, 25. ožujka 2024.
 
POZIV NA DRUGU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu 
u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
  • u Narodnim novinama, broj 7/24, od 17. siječnja 2024. godine
  • web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 17. siječnja 2024. godine
  • web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 17. siječnja 2024. godine
 
Druga faza testiranja kandidata/kinja koji/e su ostvarili/e najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, za prijam vježbenika u državnu službu u Ministarstvu znanosti i obrazovanja na neodređeno vrijeme, na:
 
  1. radno mjesto I. vrste - informatički/a suradnik/ca, broj 2.1.3.8. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Službi za informacijsku infrastrukturu, u Sektoru za opće poslove i ljudske potencijale, u Glavnom tajništvu, 1 izvršitelj/ica,
  2. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca, broj 3.2.1.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za praćenje provedbe programa i projekata, u Službi za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju, 1 izvršitelj/ica,
  3. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca, broj 4.2.1.1.4. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja u Službi za kvalitetu visokog obrazovanja, u Sektoru za razvoj visokog obrazovanja, u Upravi za visoko obrazovanje, 1 izvršitelj/ica,
  4. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca, broj 4.2.2.1.4. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za internacionalizaciju visokog obrazovanja, u Službi za strategiju i internacionalizaciju visokog obrazovanja, u Sektoru za razvoj visokog obrazovanja, u Upravi za visoko obrazovanje, 1 izvršitelj/ica,
  5. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca za regulirane profesije, broj 5.1.2.3.4. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za regulirane profesije, u Službi za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, u Sektoru za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, u Upravi za odgoj i obrazovanje, 1 izvršitelj/ica,
 
održati će se u četvrtak, 4. travnja 2024. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu:
 
POČETNA
SLOVA
PREZIMENA

POČETNA
SLOVA
IMENA

TESTIRANJE
BO-KR MA četvrtak 
4. 4. 2024. 
9.00 sati
DI ANJ
DR MA
DU IV
DU AN
ĐU SE
GR BE
HA KL
KN LO četvrtak
4. 4. 2024. 
10.00 sati
MA DI
MI PE
NO-PE AN
PA MA
PA-ŠO IV
RAD LUC
RA MA
RAT LUK četvrtak
4. 4. 2024.
11.00 sati
RI MA
SE VA
ŠA DO
ŠI KA
ŠV TE
VU KA
ZA DO
 
Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog ili njemačkog jezika i provjere znanja rada na računalu.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja