Rezultati prve faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 7/24, od 17. siječnja 2024. godine

Testiranje je održano 13. ožujka 2024. godine.

REZULTATI PRVE FAZE TESTIRANJA
 
po objavljenom Javnom natječaju za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme,
 
u Narodnim novinama, broj 7/24, od 17. siječnja 2024. godine
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 17. siječnja 2024. godine
na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 17. siječnja 2024. godine
 
Testiranje je održano 13. ožujka 2024. godine.
 
Glavno tajništvo
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za informacijsku infrastrukturu
 
1. radno mjesto I. vrste - informatički suradnik - vježbenik (2.1.3.8.)
 
Početna slova prezimena Početna slova imena Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA 
I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA
ŠV TE 9
RA MA 7,5
MA DI 6
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
ĐU SE 4
 
Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije
Odjel za praćenje provedbe programa i projekata
 
2. radno mjesto I. vrste - stručni suradnik - vježbenik (3.2.1.2.3.)
 
Početna slova prezimena Početna slova imena Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA 
I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA
VU KA 9
DU AN 8
MA DI 7
ŠV TE 7
MI PE 6
RAT LUK 6
DR MA 5
ĐU SE 5
ZA DO 5
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
RA MA 4
UN MI 4

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Služba za kvalitetu visokog obrazovanja
Odjel za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja
 
3. radno mjesto I. vrste - stručni suradnik - vježbenik (4.2.1.1.4.)
 
Početna slova prezimena Početna slova imena Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA 
I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA
RI MA 8,5
KN LO 7
NO-PE AN 6,5
DU AN 5,5
GR BE 5,5
HA KL 5,5
SE VA 5,5
ŠA DO 5,5
DU IV 5
RAT LUK 5
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
IV VA 4,5
PA-ŠO IV 4,5
UN MI 4,5
MI PE 4
ŠI KA 4
ZA DO 4
PA MA 3,5
BO-KR MA 3
MA DI 2,5
DR MA 1,5
ĐU SE 1
RA MA 0

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Služba za strategiju i internacionalizaciju visokog obrazovanja
Odjel za internacionalizaciju visokog obrazovanja
 
4. radno mjesto I. vrste - stručni suradnik - vježbenik (4.2.2.1.4.)
 
Početna slova prezimena Početna slova imena Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA 
I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA
DI ANJ 9
KN LO 8,5
NO-PE AN 8,5
DU AN 7
GR BE 7
HA KL 7
ŠI KA 6,5
PA-ŠO IV 6
RAD LUC 6
BO-KR MA 5,5
PA MA 5,5
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
ŠA DO 4,5
SE VA 4,5
DU IV 4
RAT LUK 3,5
IV VA 3
ĐU SE 3
DR MA 2,5
MA DI 2,5
MI PE 2,5
UN MI 2,5
RI MA 2,5
RA MA 0,5
 
Uprava za odgoj i obrazovanje
Sektor za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje
Služba za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje
Odjel za regulirane profesije
 
5. radno mjesto I. vrste - stručni suradnik - vježbenik (5.1.2.3.4.)
 
Početna slova prezimena Početna slova imena Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA 
I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA
ŠI KA 6,5
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
SE VA 4
DU AN 3,5
HA KL 3,5
BO-KR MA 3
DU IV 3
GR BE 3
PA-ŠO IV 3
RAT LUK 3
KN LO 2,5
PL DO 2,5
PA MA 2,5
RI MA 2,5
IV VA 2
DR MA 1

Uprava za odgoj i obrazovanje
Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih
Služba za strukovno obrazovanje 
Odjel za unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja
 
6. radno mjesto I. vrste - stručni suradnik - vježbenik (5.2.1.2.4.)
 
Početna slova prezimena Početna slova imena Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA 
I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA
nema
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
ŠI KA 3,5
HA KL 3
IV VA 2
SE VA 1,5
MI PE 1
PA MA 1
DR MA 0,5
KN LO 0,5
MA DI 0,5
BO-KR MA 0
DU AN 0
ĐU SE 0
PA-ŠO IV 0
RAT LUK 0
RI MA 0
UN MI 0