Poziv na prvu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 7/24, od 17. siječnja 2024. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 132-01/23-01/00001
URBROJ: 533-02-24-0008
Zagreb, 6. ožujka 2024.
 
POZIV NA PRVU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu 
u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
  • u Narodnim novinama, broj 7/24, od 17. siječnja 2024. godine
  • web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 17. siječnja 2024. godine
  • web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 17. siječnja 2024. godine
 
Prva faza testiranja kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam vježbenika, a čije su prijave pravodobne i potpune, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na:
 
  1. radno mjesto I. vrste - informatički/a suradnik/ca, broj 2.1.3.8. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Službi za informacijsku infrastrukturu, u Sektoru za opće poslove i ljudske potencijale, u Glavnom tajništvu, 1 izvršitelj/ica,
  2. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca, broj 3.2.1.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za praćenje provedbe programa i projekata, u Službi za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju, 1 izvršitelj/ica,
  3. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca, broj 4.2.1.1.4. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja u Službi za kvalitetu visokog obrazovanja, u Sektoru za razvoj visokog obrazovanja, u Upravi za visoko obrazovanje, 1 izvršitelj/ica,
  4. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca, broj 4.2.2.1.4. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za internacionalizaciju visokog obrazovanja, u Službi za strategiju i internacionalizaciju visokog obrazovanja, u Sektoru za razvoj visokog obrazovanja, u Upravi za visoko obrazovanje, 1 izvršitelj/ica,
  5. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca za regulirane profesije, broj 5.1.2.3.4. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za regulirane profesije, u Službi za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, u Sektoru za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, u Upravi za odgoj i obrazovanje, 1 izvršitelj/ica,
  6. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca, broj 5.2.1.2.4. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja, u Službi za strukovno obrazovanje, u Sektoru za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih, u Upravi za odgoj i obrazovanje, 1 izvršitelj/ica,
  7. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca, broj 9.2.1.4. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za upravne i sudske postupke, u Službi za upravne i sudske postupke i upravni nadzor, u Samostalnom sektoru za pravne poslove i drugostupanjski postupak, 2 izvršitelja/ice,
održati će se u srijedu, 13. ožujka 2024. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu:
 
POČETNA SLOVA PREZIMENA POČETNA SLOVA IMENA

radno
mjesto
1. INFORMATIKA

2.1.3.8.

radno mjesto
2. ZNANOST

3.2.1.2.3.

radno mjesto
3. VISOKO

4.2.1.1.4.

radno mjesto
4. VISOKO

4.2.2.1.4.

radno mjesto
5. OSNOVNO

5.1.2.3.4.

radno mjesto
6. SREDNJE

5.2.1.2.4.

radno mjesto 7. PRAVNA

9.2.1.4.

UKUPAN BROJ TESTOVA TESTIRANJE
BJ DO X X X X X X   6 srijeda, 13.3.2024.
9.00 sati
HO IV   X X X X X X 6
VO VE X X X X X X   6
VU KA X X X X X X   6
DR MA   X X X X X   5
DU AN   X X X X X   5
ĐU SE X X X X   X   5
GU AN   X X X X X   5
MA IN     X X X X X 5
MA DI X X X X   X   5
MA LU   X X X X X   5
MR EM   X X X X X   5
PE JA AN     X X X X X 5
RA LU   X X X X X   5
ŠU RE X X X X   X   5
TE AL   X X X X X   5
SE VA     X X X X   4
BO-KR MA     X X X X   4
BU JA   X X X   X   4
IV X X X X       4
HA KL     X X X X   4
IV VA     X X X X   4
KA MA     X X X X   4
KN LO     X X X X   4
LU LU     X X X   X 4 srijeda, 13.3.2024.
13.00 sati
MI PE   X X X   X   4
NO-PE AN     X X X X   4
PA MA     X X X X   4
PA-ŠO IV     X X X X   4
RA LU     X X X X   4
RA MA X X X X       4
RI MA     X X X X   4
ŠI KA     X X X X   4
TA FR   X X X   X   4
UN MI   X X X   X   4
ZO MA   X X X   X   4
BA MA   X X X       3
ČA NI     X   X X   3
ČO MO     X X X     3
DU IV     X X X     3
GO JU   X X X       3
GR BE     X X X     3
ME BA     X   X X   3
PR AN   X X     X   3
KL EM         X X   2 srijeda, 13.3.2024.
14.30 sati
KR MA     X   X     2
KU LU     X X       2
ST RU X X           2
ŠA DO     X X       2
ŠV TE X X           2
VU LA   X   X       2
ZA DO   X X         2
BA NI             X 1 srijeda, 13.3.2024.
15.00 sati
DI ANJ       X       1
LJU IV         X     1
PL DO         X     1
 
 
Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja istovremeno s objavom Javnog natječaja.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja