Poziv na razgovor s Komisijom (intervju) vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 131/23, od 3. studenoga 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/23-01/00009
URBROJ: 533-02-24-0098
Zagreb, 8. ožujka 2024.
 
POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM (INTERVJU)
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
  • u Narodnim novinama, broj 131/23, od 3. studenoga 2023. godine
  • web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 3. studenoga 2023. godine
  • web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 3. studenoga 2023. godine

Razgovor s Komisijom (intervju) kandidata/kinja koji/e su ostvarili/e najbolje rezultate u prvoj i drugoj fazi testiranja, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na neodređeno vrijeme, na:
 
  1. radno mjesto I. vrste - viši stručni savjetnik, broj 6.2.2.1.2. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za pripremu programa Europske unije, u Službi za programe i projekte Europske unije, u Sektoru za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, u Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, 1 izvršitelj, 
  2. radno mjesto I. vrste - stručni suradnik, broj 6.2.2.3.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za procjenu projekata iz fondova Europske unije, u Službi za programe i projekte Europske unije, u Sektoru za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, u Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, 1 izvršitelj,
 
održati će se u utorak, 19. ožujka 2024. godine, u 10.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Komisija u razgovoru s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate u njihovu dosadašnjem radu.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi razgovoru s Komisijom (intervjuu) više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja