Poziv na razgovor s Komisijom - intervju vezan uz objavljeni Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/24-01/00006
URBROJ: 533-02-24-0006
Zagreb, 4. ožujka 2024.
 
 
POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
vezan uz objavljeni
Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
na određeno vrijeme
 

Oglas je objavljen na:
web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave 8. veljače 2024. godine
web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 8. veljače 2024. godine i 
u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 28, od 8. veljače 2024. godine
 
 
Razgovor s Komisijom - intervju kandidata/kinja prijavljenih na navedeni Oglas, a koji/e ispunjavaju formalne uvjete, te su dostavili/e potpunu i pravodobnu prijavu, za prijam na radno mjesto:
 
Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Služba za kvalitetu visokog obrazovanja
Odjel za Hrvatski kvalifikacijski okvir
1. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca (4.2.1.2.3.) 
  • 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice
 
 
održati će se u utorak, 12. ožujka 2024. godine, u 13.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu.
 
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja