Poziv na intervju vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 7/24, od 17. siječnja 2024. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
 
KLASA: 132-01/23-01/00001
URBROJ: 533-02-24-0010
Zagreb, 24. travnja 2024.
 
 
POZIV NA INTERVJU
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu 
u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
  • u Narodnim novinama, broj 7/24, od 17. siječnja 2024. godine
  • web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 17. siječnja 2024. godine
  • web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 17. siječnja 2024. godine
 
 
Intervju s kandidatima/kinjama koji/e su ostvarili/e najbolje rezultate u prvoj i drugoj fazi testiranja, za prijam vježbenika u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na neodređeno vrijeme, na:

 
1. radno mjesto I. vrste - informatički/a suradnik/ca, broj 2.1.3.8. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Službi za informacijsku infrastrukturu, u Sektoru za opće poslove i ljudske potencijale, u Glavnom tajništvu, 1 izvršitelj/ica,    

2. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca, broj 3.2.1.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za praćenje provedbe programa i projekata, u Službi za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju, 1 izvršitelj/ica,

3. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca, broj 4.2.1.1.4. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja u Službi za kvalitetu visokog obrazovanja, u Sektoru za razvoj visokog obrazovanja, u Upravi za visoko obrazovanje, 1 izvršitelj/ica,

4. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca, broj 4.2.2.1.4. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za internacionalizaciju visokog obrazovanja, u Službi za strategiju i internacionalizaciju visokog obrazovanja, u Sektoru za razvoj visokog obrazovanja, u Upravi za visoko obrazovanje, 1 izvršitelj/ica,

5. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca za regulirane profesije, broj 5.1.2.3.4. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za regulirane profesije, u Službi za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, u Sektoru za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, u Upravi za odgoj i obrazovanje, 1 izvršitelj/ica,
 
 
 
održati će se u četvrtak, 2. svibnja 2024. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu:

 
PREZIME IME TESTIRANJE
BO-KR MA  
 
četvrtak
2.5.2024.
u 10.00 sati
DI ANJ
DU IV
DU AN
GR BE
HA KL
MI PE
NO-PE AN
PA-ŠO IV  
 
četvrtak
2.5.2024.
u 11.00 sati
RA LU
RA MA
RI MA
SE VA
ŠI KA
ŠV TE
VU KA
ZA DOKomisija u intervjuu s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, vještina i sposobnosti kandidata/kinja za rad u državnoj službi.

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi intervjuu više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja