Odluke o kriterijima


Odluka o kriterijima za isplatu jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koji su u 2022. godini završili program srednjoškolskog obrazovanja

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti i načini isplate jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine.
Ovom odlukom želi se osigurati jednokratna novčana pomoć redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koji su u 2022. godini završili programe srednjoškolskog obrazovanja te tako osigurati socijalnu integraciju i poticanje daljnjeg školovanja učenika pripadnika romske nacionalne manjine.

Odluka o kriterijima sufinanciranja udžbenika i drugih obrazovnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja udžbenika i drugih obrazovnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama. 
Ovom odlukom izjednačavaju se cijene istih udžbenika i drugih obrazovnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina s cijenama na hrvatskome jeziku.