Odgojno-obrazovni programi za Rome

U cilju poduzimanja mjera za poboljšanje uvjeta života romske nacionalne manjine i njihovog uključivanja u društveni i javni život, usporedo s provođenjem Nacionalnog programa za Rome iz 2003., Republika Hrvatska izrazila je spremnost da zajedno s još nekoliko zemalja (Bugarska, Češka, Mađarska, Makedonija, Rumunjska, Slovačka, Srbija i Crna Gora) pristupi Desetljeću za uključivanje Roma 2005. - 2015., koje su pokrenuli Svjetska banka i Institut Otvoreno društvo. Time se ujedno primjenjuju osnovni ciljevi Milenijskog razvoja UN-a i Programa socijalnog uključivanja Europske unije na programu namijenjenom najosjetljivijoj manjinskoj populaciji u Europi, Romima.

Republika Hrvatska je kao i ostale države u okviru Desetljeća za Rome, izradila svoj Akcijski plan i time preuzela obvezu za njegovo provođenje tijekom deset godina.

Obrazovanje je sastavni dio Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma i odnosi se na predškolski odgoj pripadnika romske nacionalne manjine, njihovo osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje te opismenjavanje i obrazovanje odraslih.

U studenom 2012. godine donesena je Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020., te Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013. - 2015.

Iz godišnjih izvješća o provedbi mjera vidljivo je kako odgovaraju potrebi osiguravanja pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovnom sustavu u ranoj dječjoj dobi koje cilja na smanjenje početnih nejednakosti, eliminiranje diskriminacije, redukciju izazova s kojima se susreću djeca iz ranjivih društvenih skupina te promicanje emocionalnog, socijalnog, psihološkog i fizičkog razvoja sve djece tj. vidljivo je postizanje značajnih pozitivnih pomaka na području obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine.

Praćenje aktivnosti i mjera proizašlih iz Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020., a time i praćenje mjera koje su bile sastavnice Desetljeća za uključivanje Roma 2005. - 2015., u dijelu koji se odnosi na obrazovanje, redovito izvršava Ministarstvo znanosti i obrazovanja o čemu godišnje izvješćuje Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.