Webinari edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme:


  • Veljača

Project Based Learning u nastavi engleskog jezika
Webinar će se održati 03. veljače 2020. godine u 15.00 sati.

Školska knjižnica u kontekstu obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
Webinar će se održati 3. veljače 2020. godine u 13.00 sati.

Izlazne kartice u nastavi stranog jezika
Webinar će se održati 3. veljače 2020. godine u 11.00 sati.

 
  • Siječanj 2020.

Mogućnosti implementacije aktivnosti i ishoda Erasmus+ projekta u nastavi Hrvatskoga jezika
Webinar će se održati 31. siječnja 2020. godine u 15.00 sati.

Suvremeni i interaktivni alati i metode poučavanja
Webinar će se održati 31. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.

Projektne aktivnosti
Webinar će se održati 31. siječnja 2020. godine u 11.00 sati.

Intrinzična motivacija
Webinar će se održati 31. siječnja 2020. godine u 9.00 sati.


Tableti u nastavi 2
Webinar će se održati 30. siječnja 2020. godine u 15.00 sati.

Spremnost za polazak u školu – predvještine za čitanje i pisanje
Webinar će se održati 30. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.


Strukovno obrazovanje i kako ga popularizirati
Webinar će se održati 29. siječnja 2020. godine u 15.00 sati.

Kreativnost učenika i učitelja u nastavi
Webinar će se održati 29. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.

Jezična priprema učenika za stručnu praksu u Njemačkoj (Erasmus +)
Webinar će se održati 29. siječnja 2020. godine u 11.00 sati.


Od akcijskog istraživanja do razvoja digitalnih kompetencija učenika
Webinar će se održati 28. siječnja 2020. godine u 15.00 sati.

Grotulja kao inspiracija suvremene nastave
Webinar će se održati 28. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.

Tehnike poučavanja u novom ruhu
Webinar će se održati 28. siječnja 2020. godine u 11.00 sati.

Učenička zadruga u gradu
Webinar će se održati 28. siječnja 2020. godine u 9.00 sati.


Digitalni sadržaji i primjeri dobre prakse - ssploce
Webinar će se održati 27. siječnja 2020. godine u 15.00 sati.

Adresiranje IPv4
Webinar će se održati 27. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.

Komunikacija s učenicima putem digitalnih alata
Webinar će se održati 27. siječnja 2020. godine u 11.00 sati.


Nastava bez granica
Webinar će se održati 24. siječnja 2020. godine u 15.00 sati.

Predstavljanje cjelogodišnjeg projekta i izbornog predmeta Kreativno čitanje i pisanje u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji koji se provodi uz financijsku potporu Grada Rijeke
Webinar će se održati 24. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.

Razmatranje svojstava razgranatih mreža pora nanomembrana
Webinar će se održati 24. siječnja 2020. godine u 11.00 sati.


Prezentacija projekta Pružimo djeci ruku ljubavi
Webinar će se održati 23. siječnja 2020. godine u 15.00 sati.

Dramske metode u nastavi Hrvatskoga jezika u srednjoj školi
Webinar će se održati 23. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.


Razvoj motivacije u razrednoj nastavi - praktični primjeri
Webinar će se održati 22. siječnja 2020. godine u 15.00 sati.

OneNote i Loomen u nastavi (njemačkog) jezika i igrifikacija
Webinar će se održati 22. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.

Organizacija i provedba tjedana znanosti u OŠ Josip Pupačić
Webinar će se održati 22. siječnja 2020. godine u 9.00 sati.


Planiranje, provođenje i vrednovanje problemske nastave
Webinar će se održati 21. siječnja 2020. godine u 15.00 sati.

Praktični primjeri vrednovanja za učenje i kao učenje u prvom razredu osnovne škole
Webinar će se održati 21. siječnja 2020. godine u 11.00 sati.

Kako jačati psihološku otpornost djece?
Webinar će se održati 21. siječnja 2020. godine u 9.00 sati.


Vrednovanje nastavnog procesa (anketa kojom učenici vrednuju nastavnika)
Webinar će se održati 20. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.

Erasmus+ projekti: školska partnerstva od ideje do realizacije
Webinar će se održati 20. siječnja 2020. godine u 11.00 sati.


Matematički projekti
Webinar će se održati 17. siječnja 2020. godine u 15.00 sati.

Mogućnost korištenja Eramus+ projekata u redovitoj nastavi
Webinar će se održati 17. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.

„NAŠA KNJIŽ(n)ICA“, aktivnosti u sklopu eTwinning projekta
Webinar će se održati 17. siječnja 2020. godine u 11.00 sati.


Tehnika formulacije pitanja - QFT (engl. Question Formulation Technique) u nastavi
Webinar će se održati 16. siječnja 2020. godine u 15.00 sati.

Razvoj prirodoznanstvenih kompetencija učenika u području kemije
Webinar će se održati 16. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.

Igrom do računanja
Webinar će se održati 16. siječnja 2020. godine u 11.00 sati.
 
Projekt DRVOKOD
Webinar će se održati 15. siječnja 2020. godine u 15.00 sati.

Inovativne metode u procesu poučavanja - primjeri dobre prakse
Webinar će se održati 15. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.

Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini
Webinar će se održati 15. siječnja 2020. godine u 11.00 sati.
Osnivanje volonterskog kluba u odgojno obrazovnoj ustanovi
Webinar će se održati 14. siječnja 2020. godine u 15.00 sati.

Istraživački pristup u redovitoj nastavi matematike
Webinar će se održati 14. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.

Stvaranje interaktivnih modula
Webinar će se održati 14. siječnja 2020. godine u 11.00 sati.

Vrednovanje uz primjere izrade rubrika
Webinar će se održati 14. siječnja 2020. godine u 9.00 sati.
 
Samovrednovanje i učenici s teškoćama
Webinar će se održati 13. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.
Motiviran učitelj - sretan učitelj
Webinar će se održati 10. siječnja 2020. godine u 15.00 sati.
Vrednovanje (za učenje/kao učenje/naučenog) i učenici s oštećenjem sluha i/ili govora u nastavi engleskog jezika
Webinar će se održati 9. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.

eTwinning i Erasmus+ projekti u Školi za život
Webinar će se održati 9. siječnja 2020. godine u 11.00 sati.
Razredna nastava - matematika i daroviti učenici
Webinar će se održati 8. siječnja 2020. godine u 15.00 sati.

Growth Mindset i formativno vrednovanje
Webinar će se održati 8. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.

Primjeri provedenih projekata uz korištenje nove metodologije podučavanja
Webinar će se održati 8. siječnja 2020. godine u 11.00 sati.
Ted Talk u nastavi engleskog jezika
Webinar će se održati 7. siječnja 2020. godine u 15.00 sati.
Primjena Loomena u nastavi informatike u gimnaziji
Webinar će se održati 3. siječnja 2020. godine u 11.00 sati.

Glazba u nastavi njemačkoga jezika - didaktizirani primjeri
Webinar će se održati 3. siječnja 2020. godine u 9.00 sati.