Najava: Početna online konferencija projekta TRACER, 29. listopada 2020. godine

Prijaviti se možete do 26. listopada 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira početnu konferenciju projekta TRACER, koja će se održati 29. listopada 2020. godine s početkom u 10.00 sati.

Nositelj projekta je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a partner Ministarstvo obrazovanja, kulture i znanosti Kraljevine Nizozemske.

Na konferenciji će biti predstavljen koncept i ishodi projekta koji se odnose na unaprjeđenje i digitalizaciju diplome i dopunske isprave o studiju.

Projekt TRACER - Transparency of Croatian Qualifications for Enhanced Recognition / Transparentnost hrvatskih kvalifikacija radi lakšeg priznavanja sufinanciran je sredstvima Europske unije u sklopu programa Erasmus+, a njegov cilj je daljnje strukturiranje i ažuriranje podataka u dopunskoj ispravi o studiju, stvaranje novoga pravnog okvira za dopunsku ispravu o studiju i uvjeta za buduću digitalizaciju isprave.

Početna konferencija projekta pružit će priliku predstavnicima visokih učilišta i drugim dionicima da upoznaju koncept i ciljeve projekta TRACER, europske i nacionalne politike usmjerene k uklanjanju prepreka i lakšem prepoznavanju kvalifikacija u Europskom prostoru visokog obrazovanja te europske i hrvatske inicijative usmjerene k unaprjeđenju i digitalizaciji dopunske isprave o studiju.

Konferencija će poslužiti i kao platforma za dijalog i raspravu dionika sa svim govornicima i sudionicima konferencije.

Budući da unaprjeđenje kvalitete dopunske isprave o studiju omogućuje visokim učilištima, poslodavcima, studentima i ostalim dionicima bolje razumijevanje stečenog znanja i vještina osoba s diplomom te pridonosi jasnoći i transparentnosti stečenih kvalifikacija, pozivamo vas da se uključite u online konferenciju koja će se održati 29. listopada 2020. s početkom u 10.00 sati, prema programu u prilogu.

Prijaviti se možete do 26. listopada 2020. ovdje.

Nacrt programa konferencije projekta TRACER.Najave | Projekti | Visoko obrazovanje