Web Obrazac za evidenciju o neprimjerenom ponašanju u školama

Radi prevencije nasilja među djecom i mladima, uz edukaciju stručnjaka koji rade s djecom i mladima, senzibilizaciju roditelja, djece i mladih za problem nasilja, kao i pružanjem sustavne pomoći žrtvama nasilja, a u skladu s Protokolom o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima kao i Programom aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima, Ministarstvo je na mrežnim stranicama postavilo web Obrazac za evidenciju o pojedinačnom slučaju nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama.

U 2020. godini donesen je Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama kojima se planira ostvariti sustavno prikupljanje i obrada podataka koji su relevantni za prevenciju nasilja u školama.

Na temelju Akcijskog plana postojeći digitalni Obrazac za evidenciju nasilja u odgojno-obrazovnom sustavu izmijenjen je i nadopunjen te se nalazi na web stranicama  Ministarstva.

Obrazac za evidenciju o neprimjerenom ponašanju u školama nalazi se u sustavu webObrasci dostupnom na adresi https://app.mzos.hr/evidencijanasilja. Uz obrazac se nalazi i pojmovnik u kojem su objašnjeni temeljni pojmovi.

Za popunjavanje Obrasca potrebno je prijaviti se u sustav s pomoću AAI korisničkih podataka (link na „Prijava“ u gornjem desnom kutu).

Nakon prijave s pomoću AAI korisničkih podataka, Obrazac će biti dostupan samo onim korisnicima koji su djelatnici škole i u svojim AAI korisničkim podacima imaju oznaku „djelatnik“.

Završeni Obrazac (s mjestom za potpis i pečat te bez oznake RADNA VERZIJA) smatra se ispravnim samo ako je i ispisan, ako ga je potpisao ravnatelj odgojno-obrazovne ustanove te ako je ovjeren pečatom i poslan poštom u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, Službi za posebne programe i strategije, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

 Pisane vijesti | Formulari i obrasci | Odgoj i obrazovanje