Državna tajnica doc. dr. sc. Iva Ivanković sudjelovala je na neformalnom sastanku ministara obrazovanja i mladih u Zaragozi 18. i 19. rujna 2023. godine

U sklopu radne sesije Poticanje prijelaza u visoko obrazovanje, uspješnih iskustava i završnosti za studente u nepovoljnom položaju raspravljalo se o tome kako države članice i institucije EU-a mogu dodatno poboljšati pristup studentima u nepovoljnom položaju s obzirom na trajne nejednakosti te kako mogu potaknuti institucionalne promjene da bi se stvorilo „uključivo okruženje u visokom obrazovanju koje potiče jednakost, raznolikost i odgovara na potrebe lokalnih zajednica” te se na taj način poboljšala završnost studenata u nepovoljnom položaju.

Državna tajnica Ivanković predstavila je novi Plan mjera za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja za razdoblje od 2023. do 2025. godine, dokument koji sadrži 10 načela i smjernica dopunjenih s odgovarajućim mjerama. Istaknula je kako je za poboljšanje pristupa studenata u nepovoljnijem položaju potreban strateški pristup na nacionalnoj razini te usklađene mjere povezivanja svih razina obrazovanja.

Dodatno je istaknula kako Hrvatska snažno podupire poticanje mobilnosti studenata s manje mogućnosti, osobito u sklopu programa Erasmus+.
   
Druga radna sesija bavila se pitanjem na koji je način moguće obrazovanjem poticati demokratsko građanstvo i zajedničke vrijednosti EU-a. Državna tajnica istaknula je da građansko obrazovanje osnažuje mlade ljude za učinkovitu interakciju, kritičko razmišljanje i demokratsko djelovanje te kako je u Republici Hrvatskoj ovaj odgojno-obrazovni pristup integriran kao međupredmetna tema obvezna za sve učenike u osnovnom i srednjem obrazovanju, s ciljem da ih se pripremi da budu aktivni i odgovorni građani. Kao ključne točke u promociji zajedničkih vrijednosti i demokratskoga građanstva navela je relevantnost, svijest o novim medijima, inicijative koje financira EU te osnaživanje nastavnika.

Pisane vijesti | Priopćenja | Visoko obrazovanje