e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza)

Razdoblje provedbe: rujan 2018. - siječanj 2023.

Korisnik: Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET

Partneri:

  1. Agencija za odgoj i obrazovanje
  2. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
  3. Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
  4. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
  5. Inovacijski centar Nikola Tesla.

Ukupna vrijednost projekta: 349.999.999,99 HRK

ESF: 297.499.999,99 HRK

Nacionalno sufinanciranje: 52.500.000,00 HRK

Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET zadužena je za provedbu informatizacije sustava osnovnog i srednjeg obrazovanja i to planiranjem, razvojem, organizacijom, provedbom i praćenjem ključnih aspekata informatizacije, u suradnji s ministarstvom nadležnim za obrazovanje i znanost.
Djelatnost CARNET-a također obuhvaća promociju informacijskih tehnologija, edukaciju (obavljanje i organizacija edukativnih djelatnosti), organiziranje seminara, konferencija i sl., organiziranje i ostvarivanje potpore korisnicima, savjetovanje korisnika iz područja djelovanja.

Opći cilj:

Podizanjem digitalne zrelosti škola pridonijeti digitalnoj transformaciji nastavnih i poslovnih procesa u sustavu obrazovanja te osnažiti učenike za život i rad u 21. stoljeću.

Specifični ciljevi:

  • Unaprijediti strateško vođenje škole u području podizanja digitalne zrelosti;
  • Unaprijediti digitalne kompetencije odgojno-obrazovnih djelatnika i ostalih zaposlenika škola u vezi s digitalnom zrelosti škola.

U projektnim aktivnostima izravno će sudjelovati više od 20.000 pripadnika ciljne skupine: nastavnika, ravnatelja, stručnih suradnika te administrativnog osoblja i stručnjaka za tehničku potporu u školi.
Nastavnici i stručni suradnici razvit će svoje digitalne kompetencije, bit će osposobljeni pružati potporu samostalnom učenju i razvoju kritičkih vještina u učenika, koji su pak u središtu nastavnoga procesa, i to uz korištenje digitalnih sadržaja, IKT opreme i alata.
Ravnatelji i administrativno osoblje škole bit će educirani za učinkovito i transparentno upravljanje školom te optimiziranim poslovnim procesima.
Stručnjaci za tehničku potporu bit će informirani o svim relevantnim informacijama u vezi s pružanjem tehničke potpore školama.
Planiran je razvoj najmanje 74 digitalna obrazovna sadržaja (DOS) za niz predmeta od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole, s DOS-evima povezani scenariji podučavanja za predmete (razvoj scenarija podučavanja pratit će faze razvoja DOS-a) te digitalni sadržaji i scenariji za međupredmetne teme i osiguravanje alata s dodatnim digitalnim materijalima za korištenje u učenju i podučavanju.
Neizravni korisnici projektnih rezultata su učenici, roditelji, osnivači škola te obrazovni stručnjaci, kao i nadležna ministarstva te agencije odgovorne za razvoj i provedbu obrazovnih politika.

Više informacija: https://www.e-skole.hr/.Stranica | Projekti | EU fondovi