Odluka o proširenju djelatnosti za školske ustanove izvođenjem novih programa

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-03/24-06/00004
URBROJ: 533-05-24-0007
Zagreb, 12. travnja 2024.
 
Na temelju članka 9., stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23) ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije (KLASA: 001-01/24-05/203; URBROJ: 513-05-01-24-2, od 4. travnja 2024. godine) donosi 
 
ODLUKU
o proširenju djelatnosti za školske ustanove izvođenjem novih programa obrazovanja 
 
I.
 
Ovom Odlukom proširuje se djelatnost školskih ustanova uvrštenih u Mrežu osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Narodne novine, broj 70/11, 62/17 i 86/18), izvođenjem novih programa obrazovanja.
 
II.
 
Popis školskih ustanova iz točke I. ove Odluke s pripadajućim novim programima obrazovanja sastavni je dio ove Odluke. 
 
III.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs
 
Tablica: Popis školskih ustanova s pripadajućim novim programima
 
Naziv školske ustanove Novi program
 1. Srednja škola Viktorovac, Sisak
slastičar
 1. Srednja škola Ivan Švear, Ivanić-Grad
CNC operater/CNC operaterka
 1. Srednja strukovna škola Samobor
CNC operater/CNC operaterka
 1. Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas, Osijek
administrator
 1. Srednja škola Metković
turističko-hotelijerski komercijalist
 1. Prirodoslovna škola Split
meteorološki tehničar
 1. Obrtničko-tehnička škola Slavonski Brod
drvodjeljski tehničar dizajner
 1. Prirodoslovno-grafička škola Zadar
prirodoslovna gimnazija
 1. Srednja škola Dugo Selo
prirodoslovno-matematička gimnazija
 1. Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka
opća gimnazija
 1. Medicinska škola Osijek
primalja asistentica/asistent i tehničar za očnu optiku
 1. Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana, Ogulin
web dizajner
 1. Gospodarska škola Varaždin
prirodoslovna gimnazija
 1. Ekonomska škola Vukovar
farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka
 1. Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca, Vinkovci
web dizajner
 1. Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača
farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka
 1. Obrtnička i tehnička škola Ogulin
strojarski računalni tehničar
 1. Gospodarska škola, Buje
prirodoslovno-matematička gimnazija i jezična gimnazija
 1. Strojarska i prometna škola, Varaždin
tehničar za poštanske i financijske usluge
 1. Srednja škola Oroslavje
tehničar za energetiku
 1. Srednja škola Vrbovec
tehničar za mehatroniku
 1. Medicinska škola Pula
farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka
 1. Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice
medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege
 1. Gimnazija Nova Gradiška
Umjetnička gimnazija
 1. Prva riječka hrvatska gimnazija
IBMYP (1. i 2. razred)
 1. Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci
klasični balet i suvremeni ples
 1. Glazbena škola Slavonski Brod
Saksofon
 1. Glazbena škola Zlatka Grgoševića Sesvete
Flauta (pripremni program) Tuba i Eufonij (pripremni program, osnovna škola, srednja škola)
 1. Glazbena škola Požega
Violina
 1. Glazbena škola u Varaždinu
Harfa (pripremni program, osnovna škola, srednja škola)
 1. Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica
Viola (pripremni program, osnovna škola), Trombon (osnovna škola)
 1. Glazbena škola Josipa Hatzea Split
Klasični balet (pripremni program)
 1. Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok
Pjevanje
 1. Osnovna škola August Harambašić, Donji Miholjac
Violina
 1. OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica 
Flauta
 1. Glazbena škola Josipa Hatzea Split
Kontrabas
 1. Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin
Udaraljke
 
 
 


Pisane vijesti | Odluke | Odgoj i obrazovanje