Održana online radionica na temu aktualnih trendova na području akademskog priznavanja, 21. rujna 2020. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja održalo je 21. rujna 2020. godine u sklopu projekta EPER online radionicu na temu unapređenja postupaka akademskog priznavanja. Na radionici su primjere dobre prakse i izazove na temu aktualnih trendova na području akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija prezentirale predstavnice Sveučilišta u Ljubljani, Sveučilišta u Rijeci, Agencije za znanost i visoko obrazovanje te predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine, zemlje partnera. 

Glavni ciljevi radionice bili su pružiti najnovije informacije o razvojima politike priznavanja i prakse priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu nastavka studija, istražiti načine poboljšanja postupaka priznavanja te omogućiti raspravu s predstavnicima visokih učilišta i ENIC/NARIC uredima iz zemalja partnera. Radionicu je moderirala Loredana Maravić iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Uvodnu prezentaciju održala je Ana Tecilazić Goršić iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, u kojoj je iznijela europske trendove u razvoju politike priznavanja kvalifikacija, uz jasnu distinkciju ciljeva i važnih dokumenata Europskog prostora obrazovanja - Europske unije i Europskog prostora visokog obrazovanja čiji ciljevi se ostvaruju u sklopu Bolonjskog procesa. Naglašen je cilj da se do 2025. godine omogući automatsko priznavanje razine usporedivih kvalifikacija stečenih u jednoj državi Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) u svrhu nastavka obrazovanja u drugoj državi članici EHEA-e.

Primjere dobre prakse sa Sveučilišta u Ljubljani prezentirala je Polonca Miklavc Valenčić te objasnila na koji način je unaprijeđen postupak akademskog priznavanja. To je postignuto tako što su  dva odvojena postupka priznavanja i upisa s vremenom pojednostavnjeni te su integrirani u jedan postupak u kojem je priznavanje vezano uz upis. Postupak priznavanja i upisa dodatno je pojednostavljen za vrijeme pandemije bolesti Covid-19 jer je kandidatima omogućeno podnošenje zahtjeva elektroničkim putem. Cilj Sveučilišta u Ljubljani je uspostaviti zajedničku ICT potporu sustavu priznavanja koja bi bila povezana s Ministarstvom obrazovanja. Zakon kojim se propisuje priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija omogućava automatsko priznavanje bez provođenja postupka.

Andrea Miočić iz Ureda za akademsko priznavanje Sveučilišta u Rijeci prezentirala je postupak akademskog priznavanja na svome visokom učilištu i obavijestila sudionike da je u svibnju 2020. godine donesen novi Pravilnik o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci koji je omogućio skraćivanje postupka od podnošenja zahtjeva do donošenja rješenja o priznavanju. Također je naglasila da je cilj Ureda za akademsko priznavanje Sveučilišta u Rijeci podnositeljima zahtjeva olakšati postupak na način da prijavu podnose na jednome mjestu umjesto sadašnje prakse po kojoj se akademsko priznavanje provodi u centralnom uredu na rektoratu, a prijava na upis u studentskoj službi na sastavnici.

Dženan Omanović iz Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine prezentirao je ulogu ENIC/NARIC centara u postupku priznavanja u svrhu nastavka studija. U svojoj je prezentaciji pružio informacije o nastanku i ulozi ENIC/NARIC mreže, naglasio je ključne dokumente Bolonjskog procesa te predstavio rad Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine. Naglasio je važnost suradnje između visokih učilišta i nacionalnih ENIC/NARIC centara te promjene svijesti svih dionika u sustavu.

Na kraju prvog dijela radionice nakratko se javila Tina Šarić, predstavnica Obrazovno-reformske inicijative za jugoistočnu Europu (ERI SEE) te iznijela informacije o regionalnom razvoju priznavanja visokoškolskih kvalifikacija i baze podataka akreditiranih visokih učilišta iz država članica ERI SEE-a koje nisu članice Europskog registra za osiguravanje kvalitete (EQAR). Baza kvalifikacija država ERI SEE-a izrađena je po uzoru na bazu DEQAR i predstavlja koristan alat u postupku priznavanja budući da ENIC/NARIC uredi mogu dio podataka za rješenje preuzeti iz predmetne platforme (https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/medjunarodna-suradnja-i-eu/multilateralna-suradnja/eri-see-obrazovno-reformska-inicijativa-za-jugoistocnu-europu/1710).

Drugi dio radionice bio je posvećen temi priznavanja kao dijela vanjskog osiguravanja kvalitete visokih učilišta. Prezentaciju o toj temi održale su Emita Blagdan i Katarina Šimić Jagunić iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), a sesiju je moderirao Dženan Omanović. U prezentaciji je istaknuto da je osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja ključan instrument za unapređenje  akademskog priznavanja. Posebno je naglašeno poglavlje 1.4. Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) koje se odnosi na upis i napredovanje studenata, priznavanje i certificiranje. Kao daljnji koraci u suradnji između Agencije za znanost i visoko obrazovanje i visokih učilišta naglašeno je da je potrebno poticati suradnju između visokih učilišta, AZVO-a i ENIC/NARIC centra na području priznavanja, promicati interaktivnost s ostalim partnerima na području priznavanja, revidirati postupke priznavanja kako bi se osiguralo provođenje dobre prakse u priznavanju, provesti tematsku analizu kroz sustav visokog obrazovanja kako bi se promicala dobra praksa i identificirali izazovi na području priznavanja te da je potrebno digitalno povezivanje ureda za akademsko priznavanje na visokim učilištima i Nacionalnog ENIC/NARIC ureda.

Radionica je zaključena zajedničkim stajalištem da je za unapređenje sustava akademskog priznavanja potrebno partnerstvo i suradnja svih dionika u sustavu, kako u Republici Hrvatskoj tako i u zemljama partnerima te da je ključno osnažiti suradnju ENIC/NARIC ureda s visokim učilištima.Stranica | Priopćenja | Visoko obrazovanje