Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije

Slika /slike/Naslovna/Zastave-750x536.jpg
Predsjedništvo Vijeća Europske unije

Države članice Europske unije izmjenjuju se kao predsjedateljice Vijeća Europske unije svakih šest mjeseci. Za vrijeme navedenoga šestomjesečnog razdoblja predsjedništvo predsjeda sastancima na svim razinama u Vijeću te na taj način pomaže osigurati kontinuitet rada Europske unije u Vijeću. Dok predsjedaju Vijećem, države članice blisko surađuju u tročlanim skupinama pod nazivom „trio”. Trio određuje dugoročne ciljeve i priprema zajednički program utvrđujući teme i glavna pitanja koja će Vijeće rješavati u razdoblju od 18 mjeseci. Na temelju tog programa sve tri zemlje pripremaju svoje detaljne šestomjesečne programe. Sadašnji trio čine predsjedništva Rumunjske, Finske i Hrvatske.

Republika Hrvatska predsjeda Vijećem Europske unije u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine.

Vezano uz navedeno, Ministarstvo znanosti i obrazovanja priprema tematske prioritete te relevantne događaje u sklopu predsjedanja u području znanosti, istraživanja, svemira te obrazovanja. Stoga planira provesti Program Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije. Za tu svrhu osnovana je Koordinacija Ministarstva znanosti i obrazovanja za pripremu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, koja se sastoji od Koordinacijske skupine za strateška pitanja te triju skupina za predsjedanje (PRES tim) - PRES tim za znanost, istraživanje i svemir, PRES tim za obrazovanje te PRES tim za organizaciju događaja u Republici Hrvatskoj.