Poziv na javno savjetovanje o Dokumentu o angažmanu dionika (SEP - Stakeholder Engagement Plan) i Planu mjera za zaštitu okoliša i socijalne standarde (ESCP - Environmental and Social Commitment Plan)

Rok: 27. srpnja 2021.
Projekt „OPU Hrvatska: prema održivom, pravičnom i učinkovitom obrazovanju“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) podnijelo je Svjetskoj banci zahtjev za odobrenjem zajma od u ukupnom iznosu od 30.27 milijuna USD za projekt „OPU Hrvatska: prema održivom, pravičnom i učinkovitom obrazovanju“.

Glavni cilj projekta „OPU Hrvatska: prema održivom, pravičnom i učinkovitom obrazovanju“ je poboljšati pravičnost u odabranim školama koje će provoditi cjelodnevnu nastavu i povećati institucionalne kapacitete Ministarstva znanosti i obrazovanja za provedbu obrazovnih reformi.

Projekt obuhvaća 3 komponente:

(1) osigurati da povećana satnica dovede do kvalitetnih ishoda učenja,
(2) prikazati infrastrukturna rješenja za cjelodnevnu nastavu i
(3) ojačati kapacitete MZO-a za provedbu reformi.

Objava dokumenata (Plan mjera za zaštitu okoliša i socijalne standarde i Plan angažmana dionika) sastavni je dio procedure pripreme projekta prema politikama (Okvir za okoliš i društvena pitanja) Svjetske banke. Isti postupak je primijenjen i prilikom ugovaranja prethodnih projekata koje je financirala Svjetska Banka u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske javno objavljuje i provodi savjetovanja za ovaj dokument u skladu s politikom Svjetske banke o pristupu informacijama.

Dokument o angažmanu dionika (SEP - Stakeholder Engagement Plan) osigurava da se angažman dionika provodi na temelju pravodobnih, relevantnih, razumljivih i pristupačnih informacija. Dokument definira i mehanizam pravne zaštite za pritužbe (GRM) koje će omogućiti dionicima, korisnicima i zaposlenicima koji rade na projektu preispitivanje i pružanje svojih mišljenja o informacijama vezanih za planirane radove obnove i ukazati na potencijalne poteškoće.

Plan mjera za zaštitu okoliša i socijalne standarde (ESCP) putokaz je za provedbu obveznih okolišnih i socijalnih mjera dogovorenih između Svjetske banke i Republike Hrvatske. Plan mjera za zaštitu okoliša i socijalne standarde (ESCP) i Plan angažmana dionika (SEP) za projekt bit će dostupni javnosti od 14. srpnja 2021. godine do 27. srpnja 2021. na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i u prostorijama Ministarstva znanosti i obrazovanja na adresi: Donje Svetice 38, 10000 Zagreb.

Gore navedeni dokumenti sredstvo su za prepoznavanje i bavljenje povratnim informacijama različitih dionika na razini projekta i pod-projekta, ali i za identificiranje i upravljanje društvenim i ekološkim rizicima u implementaciji. Tijekom perioda savjetovanja javnost može slati komentare, pitanja i prijedloge Ministarstvu znanosti i obrazovanja elektroničkom ili redovnom poštom: