Usvojen Plan mjera za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja za razdoblje 2023. - 2025.

Nacionalna skupina za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja usvojila je 13. rujna 2023. godine na svojoj elektroničkoj 6. sjednici Plan mjera za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja za razdoblje 2023. - 2025.

Plan mjera temeljen je na europskom dokumentu Načela i smjernice za jačanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Europskom prostoru visokog obrazovanja (Principles and Guidelines to Strenghten the Social Dimension in Higher Education in the EHEA) koji je usvojen u sklopu Rimskog priopćenja 2020. godine. Zasniva se na smjernicama iz Izvješća o provedbi Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. - 2021., izvješća Eurydicea pod nazivom Ususret pravednosti i uključivosti u europskom visokom obrazovanju iz 2022. godine, Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2024. godine, koji su doneseni sukladno Odluci Vlade iz ožujka 2023. (NN, br. 33/2023.). Prije donošenja Plana mjera provedene su konzultacije s relevantnim dionicima iz sustava obrazovanja i osposobljavanja.

Deset načela i smjernica iz Plana mjera za koje su definirane mjere, aktivnosti, rokovi provedbe te pokazatelji su:
 
Načelo 1 - Strategije socijalne dimenzije visokog obrazovanja
Načelo 2 - Pravni propisi
Načelo 3 - Povezivanje obrazovne vertikale
Načelo 4 - Pouzdanost podataka
Načelo 5 - Savjetovanje i usmjeravanje studenata
Načelo 6 - Financiranje visokog obrazovanja
Načelo 7 - Jačanje kapaciteta i trajno akademsko usavršavanje
Načelo 8 - Mobilnost i internacionalizacija
Načelo 9 - Društveni angažman visokog obrazovanja
Načelo 10 - Dijalog svih dionika o politikama.

Plan mjera poslužit će kao preporuka visokim učilištima, institucijama u obrazovanju i osposobljavanju, tijelima državne uprave te relevantnim organizacijama civilnog društva za unaprjeđenje uključivosti, pravednosti i raznolikosti, odnosno unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Pisane vijesti | Strategijski i akcijski dokumenti | Visoko obrazovanje