U Ministarstvu znanosti i obrazovanja predstavljeni projekti vrijedni više od 500 milijuna kuna

 • Slika \slike\Vijesti\2016\OPRK-2007-2013\svecanost_01.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Dana 19. prosinca 2016. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je svečanost u povodu predstavljanja rezultata projekata provedenih u sklopu Operativnoga programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. Riječ je o 59 projekata usmjerenih prema razvoju novih tehnologija ukupne vrijednosti veće od 518 milijuna kuna.

Uzvanicima koji su uspješno proveli projekte u sklopu ovoga programa uvodno su se obratili državni tajnik Ministarstva znanosti i obrazovanja doc. dr. sc. Matko Glunčić, ravnatelj Središnje agencije za provedbu programa i projekata Europske unije gosp. Tomislav Petric te pomoćnik ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije gosp. Dragan Jelić. Korisnicima su čestitali na uspješno provedenim projektima koji su pridonijeli razvoju znanosti i jačanju konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, stvarajući svojim znanjem i idejama nove postupke, procese i proizvode koji donose napredak i primjenu novog znanja i tehnologije.

Ministarstvu znanosti i obrazovanja su kao tijelu odgovornom za provedbu prioritetne osi 2 „Jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva“, mjere 2.2. „Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije“ OPRK 2007. - 2013. od samog početka provedbe ovog programa bila dodijeljena sredstva Europske unije u iznosu većem od 500 milijuna kuna. Sredstva su iskorištena za raspisivanje natječaja i provedbu projekata s ciljem poboljšanja uvjeta za inovacije u javnome sektoru istraživanja, razvoja i inovacija ne bi li se povećala konkurentnost hrvatskoga gospodarstva temeljenog na znanju.

U sklopu ove mjere, Ministarstvo je uspješno provelo nekoliko poziva: Fond za ulaganje u znanost i inovacije - faza I. i II., Osiguranje grafičkih procesora kao resursa u području naprednog računarstva, BioCentar - Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije, Razvoj istraživačke infrastrukture u kampusu Sveučilišta u Rijeci, Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020., tri poziva te Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije.

Na kraju svečanosti predstavljena su tri uspješno provedena projekta: prorektorica za investicije i razvoj Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, prezentirala je rezultate projekta „Razvoj istraživačke infrastrukture u kampusu Sveučilišta u Rijeci“, prof. dr. sc. Pero Raos sa Strojarskoga fakulteta u Slavonskome Brodu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku predstavio je rezultate projekta „Inovativni fleksibilni sustav za izradu individualnih ortoza kralježnice“, a prof. dr. sc. Frano Barbir s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu predstavio je rezultate projekta „Istraživanje i razvoj vodikovog energetskog sustava u sprezi s obnovljivim izvorima energije“. Projekti su pridonijeli razvoju novih tehnologija i inovacija, poboljšani su uvjeti za inovacije u javnome sektoru, ostvarena je komercijalizacija istraživačkih rezultata i transfer znanja s ciljem održivoga regionalnog razvoja i konkurentnosti gospodarskih sektora visoke dodane vrijednosti.

Više o provedenim pozivima:

Fond za ulaganje u znanost i inovacije - faza I. i II.

Prvi poziv objavljen je u svibnju 2009. godine, a provodio se u sklopu dva tipa ugovora: programa dodjele bespovratnih sredstava i tehničke pomoći, ukupne vrijednosti oko 27 milijuna kuna. U sklopu prvog poziva uspješno je provedeno pet projekata (Prehrambeno-biotehnološki fakultet iz Zadra, Veleučilište iz Karlovca, Sveučilište u Zagrebu i Institut Ruđer Bošković). Drugi poziv objavljen je u listopadu 2011. godine, a potpisano je 19 projekata u ukupnome iznosu većem od 85 milijuna kuna (više na www: http://siif2.com) dok je vrijednost projekta tehničke pomoći oko 2,1 milijun kuna.

Osiguranje grafičkih procesora kao resursa u području naprednog računarstva - SRCE

Projekt je proveo Sveučilišni računalni centar Sveučilišta u Zagrebu u sklopu kojeg su nabavljeni grafički procesori vrijedni više od 675 tisuća kuna i integrirani u postojeću hrvatsku nacionalnu grid infrastrukturu (CRO NGI). Cilj ovog projekta bila je pomoć malom i srednjem poduzetništvu osiguranjem potrebne infrastrukture u području naprednog računalstva.“

BioCentar - Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije

Veliki strateški projekt, vrijedan gotovo 140 milijuna kuna. Prvi centar te vrste u Republici Hrvatskoj koji udružuje centralni laboratorij i priručne laboratorije te uredske prostore namijenjene stanarima centra. BioCentar je inkubacijski centar smješten u sklopu istočnog kampusa Sveučilišta u Zagrebu, a osmišljen je kao inovativni pristup povezivanju znanosti i gospodarstva. Inkubacijski centar površine oko 4.500 m2 pružit će sve potrebne uvjete poduzećima u razvoju iz područja bioznanosti i biotehnologije.

Razvoj istraživačke infrastrukture u kampusu Sveučilišta u Rijeci

Infrastrukturni projekt vrijedan oko 180 milijuna kuna u sklopu kojeg su opremljeni istraživački centri i laboratoriji u kampusu Sveučilišta u Rijeci kako bi se osigurala provedba novih metodologija i tehnologija u interdisciplinarnim i multidisciplinarnim područjima znanosti i istraživanja s ciljem povećanja istraživačkih kapaciteta Sveučilišta.

Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020., tri poziva

Godine 2013. Ministarstvo je raspisalo prvi poziv za pripremu projektne dokumentacije potrebne za uspješnu prijavu i kasniju provedbu infrastrukturnih projekata iz područja istraživanja, razvoja i inovacija u sklopu Europskoga fonda za regionalni razvoj. Drugi i treći poziv raspisani su u ožujku, odnosno listopadu 2015. godine. U sklopu ova tri poziva uspješno je provedeno 13 projekata ukupne vrijednosti oko 31,7 milijun kuna.

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Poziv osmišljen kao izravna suradnja znanstvenih organizacija i poduzetnika, posebice malih i srednjih poduzeća. Potpora se dodjeljivala za industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj, s krajnjim ciljem komercijalne primjene i/ili stvaranja novoga relevantnog znanja. Ukupno je dodijeljeno i završeno više od 19 ugovora s visokoškolskim ustanovama i javnim znanstvenim organizacijama u ukupnome iznosu većem od 97 milijuna kuna.Pisane vijesti | Projekti | EU fondovi