Projekt "Jačanje kapaciteta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao Posredničkog tijela razine 1 pri upravljanju Operativnim programom Regionalna konkurentnost 2007. – 2013."

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta potpisalo je u srpnju 2014. godine ugovor "Jačanje kapaciteta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao Posredničkog tijela razine 1 pri upravljanju Operativnim programom Regionalna konkurentnost 2007. - 2013.", koji je ugovoren u sklopu poziva "Podrška upravljanju Operativnim programom i jačanju kapaciteta", RC.3.1.03.

Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN, br. 78/2012.) i Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN, br. 97/2012.) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta određeno je kao Posredničko tijelo razine 1 i u skladu sa zakonodavnim okvirom nadležno je za djelokrug poslova koji je vezan uz Nacionalni strateški referentni okvir, Operativni program Regionalna konkurentnost 2007. - 2013., prioritet 2; mjera 2.2., kao i za pripremu dokumenata iz sljedećega programskog razdoblja.

Ciljevi projekta su jačanje administrativnih i upravljačkih kapaciteta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao Posredničkog tijela razine 1.

Pisane vijesti | Projekti | EU fondovi