Alternativni programi i vrtići

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe i Programsko usmjerenje predškolskog odgoja i obrazovanja te suvremena koncepcija predškolskog odgoja odražava(ti)ju raznolikost u sadržajima, oblicima i radu ostvaritelja programskih zadaća, tako se u dječjim vrtićima provode i programi alternativnih pedagogija.
 
  • Montessori pedagogija
Maria Montessori (1870. - 1952.) je bila prva žena liječnica u Italiji.

Montessori pedagogija se zasniva na filozofiji razvoja djeteta prema kojoj pojedinac stječe praktična znanja u područjima života u kojima će sudjelovati kao odrasla osoba.

Ona uvažava djetetovu potrebu za slobodom unutar granica, obuhvaća brižljivo pripremljenu okolinu i aktivnosti koje razvijaju dječje psiho-fizičke sposobnosti. Koncipirana je tako da u potpunosti iskoristi prednosti samomotivacije i jedinstvenu dječju sposobnost samorazvijanja i usavršavanja vlastitih sposobnosti.

Dijete se uči samodisciplini te bitnim odrednicama demokracije otkrivanjem da poštovanje drugih osoba i njihovih prava znači osiguravanje poštovanja i tih istih prava za samoga sebe.
 
  • Waldorfska pedagogija
Waldorfska pedagogija je sustav odgoja i obrazovanja temeljen na antropozofskim načelima Rudolfa Steinera.

U dnevnom, tjednom i godišnjem ritmu izmjenjuju se različite aktivnosti: igra, obroci i odmaranje, umjetničke i radne aktivnosti. Igračke, namještaj i didaktički materijali prirodnog su podrijetla, oblikovani i obojeni tako da pružaju blage i nijansirane poticaje za zdrav razvoj osjetila.

Time se u najranijoj dobi "dubinski" njeguje razumijevanje za ekološko.

Sve aktivnosti i sadržaji imaju za cilj kod djeteta razviti aktivnu, nenasilnu i stvaralačku igru, izniklu iz same djetetove nutrine.

Takva igra u svijetu odraslih odgovara ozbiljnom i kreativnom radu, nastalom iz pune slobode čovjeka.
 
  • Agazzi pedagogija
Ova metoda nastala je kao rezultat proučavanja i odgojnog rada sestara Rose i Caroline Agazzi i njihova učitelja Pietra Pasqualija te iz društveno-kulturološkog konteksta u kojemu su djelovali krajem 19. stoljeća.

Osnovna karakteristika Agazzi pedagogije je da je dijete u središtu i da je vrtić organizacija dječjih aktivnosti.

Glavna vrijednost Agazzi psihologije sastoji se u izgradnji odnosa između djeteta i odgojitelja na poseban način: odnos se rađa od prvog susreta s djetetom koje živi s drugima, igra se, radi, govori i samo djeluje.

U Križevcima djeluje dječji vrtić "Zraka sunca" u kojem se ostvaruje pedagogija zajedništva sestara Agazzi koje je utemeljila Kiara Lubich.

 

Pisane vijesti | Priopćenja | Predškolski odgoj