Predstavljena publikacija Education at a Glance 2023

  • Slika
Svake godine OECD objavljuje Education at a Glance, mjerodavne podatke o stanju obrazovanja u svijetu. Izvješće pruža informacije o strukturi, financiranju i učinkovitosti obrazovnih sustava u zemljama OECD-a i partnerskim gospodarstvima.

Ovogodišnje izdanje, s fokusom na strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, tako identificira prilike za obrazovne sustave da osnaže mlade ljude da uspiju u svijetu potaknutom zelenim i digitalnim transformacijama.

Stavlja se naglasak na povećanje pristupa strukovnom obrazovanju koje je ključno kako bi se osiguralo da više mladih ljudi može zadovoljiti sve veće zahtjeve za kvalificiranim radnicima i prilagoditi se promjenjivom tržištu rada. 

Među ostalim, ovogodišnje izdanje razmatra i razlike u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju diljem svijeta, plaće odgojno-obrazovnih djelatnika i vrijeme koje učenici provode na nastavi. Ovo izdanje uključuje i novo poglavlje - Osiguravanje kontinuiranog učenja za djecu i učenike izbjeglice iz Ukrajine – koje predstavlja rezultate istraživanja OECD-a 2023. koje je prikupilo podatke o mjerama koje su zemlje OECD-a poduzele za integraciju djece i učenika izbjeglica iz Ukrajine u svoje obrazovne sustave.

Publikacija i više informacija dostupni su na poveznici:
https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm/?refcode=20190209ig 

Izvješće za Republiku Hrvatsku dostupno je na poveznici:
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/2409b764-en/index.html?itemId=/content/component/2409b764-en

Pisane vijesti | Priopćenja | Odgoj i obrazovanje