Potpora obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

2. ožujka 2018.
Broj Poziva: UP.03.2.3.02

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Broj Poziva: UP.03.2.3.02

Ova operacija usmjerena je na problem niske zastupljenosti odraslih osoba u programima obrazovanja odraslih, koja vodi pomanjkanju kvalifikacija potrebnih na tržištu rada. U sklopu prioritetnih sektorskih područja Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali (turizam i ugostiteljstvo, poljoprivreda, strojarstvo, elektrotehnika, informacijska tehnologija i zdravstvo) u odabranim programima te u ostalim programima obrazovanja odraslih koji su u skladu s Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja u 2017. Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje podržat će se unaprjeđenje vještina odraslih polaznika za unaprijed određene ciljne skupine.

Opći cilj je povećanje uključivanja odraslih osoba u obrazovanje za zapošljavanje.

Specifični cilj je omogućiti stjecanje prve kvalifikacije i/ili stjecanje više razine kvalifikacije te prekvalifikacije kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba i njihova konkurentnost na tržištu rada.

Projekte u trajanju od 12 do 36 mjeseca prijavile su ustanove za obrazovanje odraslih, a za 24 projekta uspješnim prijaviteljima osigurano je ukupno 30.039.000,00 HRK bespovratnih sredstava. U programe obrazovanja bit će uključene odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacija, uključujući i razinu 4.1 prema HKO-u, odrasle osobe u dobi između 15. - 34. godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja) te dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine s razinom kvalifikacija koja odgovara razini 1 - 4.2 prema HKO-u.
 

Pisane vijesti | Projekti | EU fondovi