Unaprjeđenje pismenosti - temelj cjeloživotnog učenja

2. ožujka 2018.
Broj Poziva: UP.03.2.3.02

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Broj Poziva: UP.03.2.2.03

Ovom operacijom osigurava se provedba aktivnosti koje će uključivati razvoj i provedbu novih kurikuluma u svrhu razvoja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje uz podizanje razine digitalne, čitalačke, medijske, prirodoslovne, matematičke, financijske, višejezične i multikulturalne pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola.

Opći cilj je unaprijediti različite vrste pismenosti kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Specifični cilj je povećati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u sklopu školskoga kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta pismenosti.

Projekte u trajanju od 18 do 24 mjeseca prijavile su osnovne i srednje škole, a za 21 projekt nositeljima je osigurano ukupno 26.775.000,00 HRK bespovratnih sredstava. U projektne aktivnosti osim učenika bit će uključeni i nastavnici kojima će se povećati razina kompetencija za inovativne pristupe poučavanju te će se razvijati i uvoditi kurikulumi izvannastavnih aktivnosti, fakultativnih predmeta ili projekata iz jednog ili više područja informacijske pismenosti učenika.
 

Pisane vijesti | Projekti | EU fondovi